Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: migranti v Sýrii Ilustračná snímka: migranti v Sýrii 

„Nejde len o migrantov“ – predstavili Posolstvo ku Dňu migrantov a utečencov 2019

Posolstvo pápeža Františka k 105. svetovému dňu migrantov a utečencov pod titulom „Nejde len o migrantov“ predstavili v pondelok 27. mája v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Svetový deň migrantov a utečencov sa doposiaľ v Cirkvi slávil 16. januára, no od tohto roku ho Svätý Otec na žiadosť viacerých biskupských konferencií presunul na poslednú nedeľu v septembri, čiže tentoraz to bude 29. september.

V úvodnej časti posolstva s názvom  „Nejde len o migrantov“ Svätý Otec František hovorí o „poplašnom zvonci“ kultúry vyraďovania:

Ekonomicky najvyspelejšie spoločnosti rozvíjajú vo svojom vnútri tendenciu k výraznému individualizmu, čo v kombinácii s utilitaristickou mentalitou a v znásobení mediálnou sieťou vytvára „globalizáciu ľahostajnosti“. V tomto scenári sa migranti, utečenci, vysídlenci a obete obchodovania s ľuďmi stali symbolmi vylúčenia, pretože okrem trápení, ktoré so sebou prináša ich stav, sa im často dostáva negatívny posudok, ktorým sú považovaní za príčinu sociálnych nešvárov. Postoj k nim predstavuje poplašný zvonec, ktorý varuje pred morálnym úpadkom, ku ktorému smerujeme, ak sa bude ďalej dávať priestor kultúre vyraďovania.“

Pápež František svoje posolstvo rozdelil do siedmich heslovitých vyjadrení, ktoré na pondelňajšej tlačovej konferencii vo Vatikáne predstavili viacerí rečníci: podsekretári Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Fabio Baggio CS a Michael Czerny SJ, luxemburský arcibiskup a predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) Jean-Claude Hollerich SJ a Leonir Chiarello CS, generálny predstavený scalabriniánskych misionárov.

V siedmich bodoch pápežské posolstvo upozorňuje, že „nejde len o migrantov“, ale aj: o naše strachy, o dobročinnosť, o ľudskosť, o nevylučovanie nikoho, o umiestnenie posledných na prvé miesto, o celú ľudskú osobu a všetky osoby, a o budovanie Božieho mesta a človeka.    

Páter Fabio Baggio, podsekretár sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj uviedol:

„Týmto výberom témy chce pápež František zdôrazniť, že jeho opakované výzvy v prospech migrantov, utečencov, vysídlencov a obetí obchodovania s ľuďmi musia byť chápané v rámci jeho hlbokej ustarostenosti o všetkých obyvateľov existenčných periférií. Ten hladný, smädný, cudzinec, nahý, chorý či väzeň, ktorý dnes klope na naše dvere, je sám Ježiš, ktorý prosí o stretnutie a pomoc.“

Na záver tlačovej konferencie luxemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich SJ poznamenal, že posolstvo Svätého Otca je kľúčovým dokumentom pre Cirkev v Európe. Okrem iného uviedol:

„Je to aj o materializme! Materializmus nie je len určitou silou mimo Cirkvi. Je to aj v našich vlastných srdciach... srdciach biskupov, kňazov, rehoľníkov a mnohých veriacich.“  Ak sa necítime povolaní k pohostinnosti, ochrane, podpore a integrovaniu ľudí prichádzajúcich do Európy migráciou, je to podľa Mons. Hollericha „znak materializmu v našich srdciach“, zabúdanie na tých, ktorí sú v núdzi a na okraji.

-mh, jb-

27 mája 2019, 13:40