Hľadaj

Vatican News

Na audienciu Svätého Otca prišla aj Ďakovná púť Košickej arcidiecézy

Hneď na druhý deň po návrate z Bulharska a Severného Macedónska sa pápež František podelil s čerstvými dojmami pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. Prítomní boli aj účastníci Ďakovnej púte Košickej arcidiecézy pod vedením Mons. Bernarda Bobera, ktorý odovzdal Svätému Otcovi relikviu bl. Anny Kolesárovej. Slovenskí pútnici slávili svätú omšu v Bazilike sv. Petra s kardinálom Jozefom Tomkom.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

Pri generálnej audiencii v stredu 8. mája namiesto zvyčajnej katechézy Svätý Otec zhodnotil svoju skúsenosť z práve skončenej apoštolskej cesty v Bulharsku a Severnom Macedónsku. Poďakoval sa hostiteľom a vyzdvihol ústredné momenty cesty. Osobitne pripomenul sv. Cyrila a Metoda, ktorých duchovný a kultúrny odkaz je v oboch krajinách trvalo prítomný. Ako prezradil, zo Skopje si v srdci odnáša zvlášť príklad jemnocitnej lásky sestier Matky Terezy, s akou sa správajú k chudobným.

Svoje zhrnutie hlavných pozitívnych skúseností z cesty pápež František zakončil výzvou k modlitbe: „Pozývam vás všetkých k modlitbe k Panne Márii, aby žehnala obe tieto krajiny, Bulharsko a Severné Macedónsko.“ Spolu s celým námestím sa pomodlil „Zdravas, Mária“. V závere generálnej audiencie Svätý Otec pripomenul aj dnešnú odpustovú slávnosť v talianskej mariánskej svätyni Pompeje a v argentínskej národnej mariánskej svätyni Luján.

Košická arcidiecéza sa púťou poďakovala za blahorečenie Anny Kolesárovej

Vyše troma stovkami boli na Vatikánskom námestí zastúpení aj Slováci. Ďakovnú púť Košickej arcidiecézy osobne viedol arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý Svätému Otcovi priniesol relikviu novej blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Púť Rádia Lumen prišla v sprievode desiatky kňazov. Z ďalších skupín to bola prešovská farnosť z Konkatedrály sv. Mikuláša,  z Oravy farnosť Zuberec, z Bratislavy spoločenstvo Máriina misia a ďalšie skupiny.

Na poludnie slávili účastníci Ďakovnej púte Košickej arcidiecézy a spolu s nimi aj ďalší slovenskí veriaci svätú omšu v Bazilike sv. Petra, ktorej predsedal kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

-jb-

08 mája 2019, 13:10