Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec sa stretol so zástupcami Pápežského inštitútu zahraničných misií – PIME Svätý Otec sa stretol so zástupcami Pápežského inštitútu zahraničných misií – PIME  (Vatican Media)

Misionári PIME u pápeža Františka: Misia vyviera z Božej milosti

Na stretnutie so Svätým Otcom prišlo v pondelok 20. mája do Vatikánu vyše 50 zástupcov Pápežského inštitútu zahraničných misií – PIME, ktorého história sa spája s Milánom. Pri 170. výročí svojho založenia a v kontexte príprav na mimoriadny misijný mesiac október 2019 mali misionári v Ríme zhromaždenie s mottom: „Beda mi, ak nehlásam evanjelium: osoby, miesta a spôsoby misií pre PIME dnes a zajtra“.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Pápež František pripomenul vznik Pápežského inštitútu zahraničných misií (Pontificio Istituto Missioni Estere, PIME) v Miláne vďaka vtedajšiemu biskupovi Pavie, Mons. Angelovi Ramazzottimu. Ten v duchu misijnej spoluzodpovednosti všetkých diecéz predniesol myšlienku pápežovi Piovi IX. založiť organizáciu podobnú parížskemu Inštitútu zahraničných misií, čo bolo dovtedy novinkou.

 „Semiačko ukryté pod zemou prinieslo ovocie nových komunít, diecéz vzniknutých z ničoho, vzklíčených kňazských i rehoľných povolaní pre službu v miestnej cirkvi,“ povedal Svätý Otec v súvislosti so 170. výročím a pripomenul aj 19 mučeníkov z radov inštitútu.

Členovia inštitútu neskladajú sľuby ako rehoľníci, ale sa zasväcujú na celý život pre misionársku činnosť. Medzi prvými oblasťami misií PIME boli Oceánia, India, Bangladéš, Mjanmarsko, Hong Kong a Čína.

V duchu slov sv. Pavla VI. z Evangelii nuntiandi (č. 22) pápež František zdôraznil, že evanjelizácia stojí na osobe Ježiša Krista a pre toho, kto ho ohlasuje, je to zdroj radosti.

Evanjelizovať je milosť a povolanie vlastné vášmu Inštitútu, jeho najhlbšej identite. Táto misia ale – a vždy je dobré zdôrazniť to – nepatrí vám, pretože vyviera z Božej milosti. Nie je to nejakou školou, že sa niekto stane hlásateľom evanjelia; sú to užitočné veci, ale tu ide o niečo iné: je to povolanie, ktoré máte od Boha. Buď si, alebo nie si evanjelizátorom, a ak si nedostal túto milosť, toto povolanie, zostaň doma. Je to veľká vec, ktorá ťa vedie vpred.“

                                                

Pápež František na záver pripomenul tohtoročnú storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud, čo je aj dôvod, prečo vyhlásil mimoriadny misijný mesiac na október tohto roku s témou: „Pokrstení a poslaní – misia Kristovej Cirkvi vo svete.”

Preto vám hovorím: «Nebojme sa s dôverou v Boha a veľkou odvahou urobiť misionársku voľbu, schopnú premeniť každú vec, aby sa zvyky, štýly, harmonogramy, jazyk a každá cirkevná štruktúra stali primeraným kanálom pre evanjelizáciu súčasného sveta» (List k predstaveniu Mimoriadneho misijného mesiaca 2019).

20 mája 2019, 15:26