Hľadaj

Vatican News
2019.02.20 BULGARIA 2019 PAPA FRANCESCO e PAPA GIOVANNI XXIII 1925. 2019.02.20 BULGARIA 2019 PAPA FRANCESCO e PAPA GIOVANNI XXIII 1925. 

Cez Bulharskú televíziu pápež vopred požiadal o sprevádzanie modlitbou

Bulharská televízia dva dni pred návštevou pápeža Františka odvysielala jeho pozdrav zaznamenaný cez video. Pripomína v ňom cyrilometodské dedičstvo, odkaz sv. Jána Pavla II. o Európe dýchajúcej oboma pľúcami kresťanstva a najmä osobnosť sv. Jána XXIII., ktorý sa teší v Bulharsku veľkej obľube.

Cestu, ktorá bude jeho 29. zahraničnou apoštolskou cestou a zahrnie aj Severné Macedónsko, absolvuje pápež František od nedele 5. mája do utorka 7. mája. Svoju cestu zveril pod

patronát svätcov spätých s oboma krajinami – sv. Jána XXIII. a sv. Matky Terezy. Bulharsku venuje prvé dva dni programu.

V piatok 3. mája Svätý Otec František pozdravil obyvateľov Bulharska cez miestnu verejnoprávnu televíziu. Svätý Otec hovorí o svojom zámere prísť v duchu odkazu sv. Jána XXIII. – muža viery, ekumenickej jednoty a pokoja. Jeho návšteva sa bude niesť pod mottom „Pacem in terris“ podľa encykliky spomenutého pápeža, Angela Roncalliho, ktorý ešte ako titulárny biskup pôsobil v Bulharsku vo funkcii pápežského reprezentanta v rokoch 1925-1934.

Pápež František vo videu zdraví Bulharov týmito slovami:

„Drahí, sestry a bratia v Bulharsku! S Božou pomocou o pár dní budem medzi vami. Prísť do Bulharska bude pre mňa a mojich spolupracovníkov púť v znamení viery, jednoty a pokoja.

Vaša zem je vlasťou svedkov viery, už od čias, v ktorých tu svätí Cyril a Metod zasiali Evanjelium: bola to plodná sejba, ktorá priniesla hojné ovocie aj v ťažkých dobách minulého storočia. Opakoval to častokrát sv. Ján Pavol II., ktorý robil veľa pre to, aby Európa znovuobjavila oslobodzujúcu silu Krista; a tiež aby opäť začala dýchať prostredníctvom svojich dvoch pľúc. V jeho stopách budem mať radosť stretnúť Jeho Svätosť patriarchu a Svätú synodu Bulharskej pravoslávnej cirkvi. Spoločne preukážeme vôľu nasledovať Pána Ježiša na ceste bratskej jednoty medzi všetkými kresťanmi.

Najdrahší, moja púť sa bude plne niesť v pamiatke svätého pápeža Jána XXIII., ktorý počas takmer desiatich rokov strávených v Sofii ako apoštolský delegát, vytvoril s vaším ľudom puto úcty a náklonnosti, ktoré trvá až dodnes. On bol mužom viery, jednoty a pokoja. Preto som si vybral za motto cesty titul jeho historickej encykliky „Pacem in terris – Pokoj na zemi“. Prosím vás o sprevádzanie vašou modlitbou. Ďakujem!

Nech Boh udelí Bulharsku pokoj a blaho!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk-

Videoposolstvo pápeža do Bulharska
03 mája 2019, 15:16