Vatican News

Dážď bulharských ruží – pápež udelil prvé sväté prijímanie 245 deťom

Svätý Otec dnes v bulharskom meste Rakovski v oblasti Plovdivu udelil prvé sväté prijímanie 245 deťom zídeným zo všetkých kútov krajiny. V homílii im pripomenul, čo je „preukazom totožnosti“ kresťana i to, že Ježiš na nich vždy čaká v Eucharistii. Je to vôbec po prvýkrát, čo sa pápež František počas apoštolskej cesty takto osobne venoval prvoprijímajúcim deťom.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Rakovski leží v centrálnej oblasti Bulharska, asi 20 km od Plovdivu. Drvivá väčšina obyvateľov sa tu hlási ku katolíckej viere, takže 28-tisícové mesto je hlavným centrom katolíckej komunity uprostred väčšinovo pravoslávnej krajiny.

Pápež František sa ráno letecky presunul zo Sofie najprv do starobylého mesta Plovdiv, ktoré je dokonca staršie než Rím, Atény či Konštantínopol. Súčasníkmi Plovdivu boli 

 mestá Trója či Mykény. Úsek z Plovdivu do Rakovski už Svätý Otec prekonal automobilom.

Slávnosť sa začala krátko po 11. hodine miestneho času v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Okrem prvoprijímajúcich detí z celej krajiny, ich rodín a katechétov sa na nej zúčastnilo viac než 10-tisíc veriacich pri veľkoplošných obrazovkách v okolí. Dvojvežový kostol bol postavený po veľkom zemetrasení v roku 1928, a to s podporou vtedajšieho apoštolského delegáta v Bulharsku Angela Roncalliho, dnes už sv. Jána XXIII.

Homília: Denne zjednotení s Ježišom  

Na svätej omši slávenej v taliančine a bulharčine zaplnili prednú polovicu kostola prvoprijímajúce deti v bielych tunikách ozdobených symbolom apoštolskej cesty, v celkovom počte 245. Svätý Otec v homílii najprv všetkých oslovil veľkonočným pozdravom Christos vozkrese! Potom sa už prihovoril v prvom rade deťom. 

Vysvetlil im, že Ježiša, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, môžeme stretávať v Eucharistii, v Chlebe života. Aj keď ho nevidíme fyzickými očami, môžeme ho vidieť očami viery. „Prvé sväté prijímanie je predovšetkým slávnosťou, pri ktorej oslavujeme Ježiša, ktorý chcel zostať vždy po našom boku a ktorý sa už od nás nikdy neodlúči“, povedal Svätý Otec.

Komentujúc čítanie o zázračnom rozmnožení chlebov z Evanjelia podľa Jána (Jn 6,1-15) pápež František poukázal na skutočnosť, že tento zázrak sa začal „rukami dieťaťa, ktoré prinieslo to, čo malo: päť chlebov a dve ryby“.

„Existujú zázraky, ktoré sa môžu udiať jedine vtedy, ak máme srdce také, aké je to vaše, schopné deliť sa, snívať, ďakovať, mať dôveru a mať druhých v úcte. Prijať prvé sväté prijímanie znamená chcieť byť každý deň viac zjednotený s Ježišom, rásť v priateľstve s ním a túžiť po tom, aby sa aj druhí mohli tešiť z radosti, ktorú nám chce darovať. Pán vás potrebuje, aby mohol uskutočniť zázrak dostať sa so svojou radosťou k mnohým z vašich priateľov a príbuzných.“

Čo identifikuje kresťana

Pápež František si u detí preveril, či sa v nich homília zachytila. Prešiel do dialógu s nimi a spolu si preopakovali, čo je „preukazom totožnosti“ kresťana:

„Toto je naša identifikačná karta: Boh je náš Otec, Ježiš je náš brat, Cirkev je naša rodina, my sme súrodencami a naším zákonom je láska“.

Krátke video zo svätej omše v meste Rakovsky

Tesne pred udelením sviatosti Eucharistie pápež deťom spontánnymi slovami vysvetlil dôležitosť tohto momentu. Pomohol im k sústredenosti a vnútornému stíšeniu i k odpusteniu tým, s ktorými mali nesváry. Zároveň ich vyzval k modlitbe za svojich rodičov a blízkych.

Na záver svätej omše sa pápežovi poďakoval biskup diecézy Sofia Mons. Jovcev, ktorý mu zároveň zablahoželal k jeho meninám, keďže v Bulharsku sa sv. Juraj slávi práve dnes.

Dážď lupienkov v „Krajine ruží“

Počas slávnostného sprievodu v závere slávenia sa zo stropu chrámu spustila záplava lupienkov bielych a žltých ruží, ktorá sprevádzala Svätého Otca až k východu. Bulharsko sa poeticky nazýva aj „Zem ruží“. Práve oblasť Plovdivu je centrom ich pestovania. Bulharsko je po Turecku druhým najväčším producentom vzácneho ružového oleja.

Po svätej omši sa pápež presunul do kláštora františkánskych sestier na súkromný obed s biskupmi Bulharska.

Záznam zo svätej omše v meste Rakovsky
06 mája 2019, 14:57