Hľadaj

Vatican News

Mladosť Krista, mier krajinám, solidarita Srí Lanke a televízne výročie

Pápež František sa na Veľkonočnú nedeľu pri poludňajšom požehnaní Urbi et orbi obrátil na 70 tisíc prítomných a milióny ďalších spojených cez médiá. Slovami novej apoštolskej exhortácie Christus vivit zvlášť poukázal na omladzujúcu silu Kristovho zmŕtvychvstania.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Žičenie pokoja vzkrieseného Krista adresoval pápež František desiatke krajín trpiacich násilím a nepokojmi. Po požehnaní reagoval aj na čerstvú správu o krvavých bombových útokoch na kresťanské kostoly na Srí Lanke.

Svätý Otec pripomenul aj 70. výročie prvého vystúpenia pápeža v televízii: ctihodný Pius XII. sa na Veľkú noc 1949 prihovoril divákom Francúzskej televízie. Pápež František sa nezabudol poďakovať Holandsku za kvetinovú výzdobu Námestia sv. Petra a Slovinsku za kvety vo vnútri baziliky.

Kristus je najkrajšou mladosťou tohto sveta

Na Námestí sv. Petra podľa oficiálneho odhadu 70 tisíc prítomných, 

medzi nimi sa mihali aj slovenské vlajky. Slovákov prišlo do Ríma na Veľkonočné sviatky vyše 400. Po odznení fanfár začal pápež František z loggie vatikánskej baziliky svoj príhovor veľkonočnou kerygmou: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ a zacitoval novú posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit, ktorá je ovocím minuloročnej biskupskej synody o mladých:

„Kristus žije. On je našou nádejou a najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa on dotýka, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými sa chcem obrátiť na každého mladého a každého kresťana, sú: On žije a chce, aby si žil! On je v tebe, on je s tebou a nikdy neodchádza. Akokoľvek by si sa vzdialil, Vzkriesený je pri tebe, on ťa volá a čaká ťa, aby si začal odznovu. Keď sa cítiš starý kvôli smútku, zatrpknutosti, strachu, pochybnostiam alebo zlyhaniam, on bude tam, aby ti dal znovu silu a nádej.”

Nádej trpiacim v početných krajinách sveta

Vzkriesený Kristus prináša nádej všetkým, ktorí trpia, pokračoval pápež František a pripomenul na prvom mieste Sýriu, so žičením slobody, pokoja a spravodlivosti a návratu jej utečencov do vlasti. Na Blízkom východe pápež ďalej menoval Jemen a jeho deti trpiace vojnou, ako aj napätie medzi Izraelom a Palestínou.

Pre Líbyu Svätý Otec vyjadril žičenie čeliť vnútornému konfliktu dialógom a nie silou a vyhnúť sa jatreniu starých rán. Z afrických krajín spomenul aj Burkinu Faso, Mali, Niger, Nigériu a Kamerun, a to v súvislosti so sociálnymi napätiami a násilným extrémizmom. Podobne vyjadril prianie vyriešenia politického napätia v Sudáne a zdarného rozbehu národného zmierenia v Južnom Sudáne, ktorého predstavitelia nedávno navštívili Vatikán s duchovnými cieľmi.

Pápež pamätal aj na stále trvajúcou vojnou zúbožené obyvateľstvo na východe Ukrajiny. Z Latinskej Ameriky osobitne spomenul Venezuelu a Nikaraguu s prianím prekonať vnútorné rozdelenia a nájsť pokojnú cestu z kríz.

Teroristické útoky proti kresťanom na Srí Lanke

Po udelení slávnostného apoštolského požehnania mestu Rím a celému svetu,  spojeného s plnomocnými odpustkami, pápež František reagoval na správu o teroristických útokoch na Srí Lanke, namierených priamo proti kresťanom počas ich modlitby na bohoslužobných miestach:

„Drahí bratia a sestry, so smútkom a bolesťou som prijal správu o ťažkých atentátoch, ktoré práve dnes, v deň Veľkej noci, priniesli žiaľ a bolesť na pôde niekoľkých kostolov a miest zhromažďovania na Srí Lanke. Chcem vyjadriť moju vrúcnu blízkosť kresťanskej komunite, zasiahnutej v čase, keď bola sústredená v modlitbe, a všetkým obetiam tohto tak surového násilia. Zverujem Pánovi všetkých, ktorí tragicky zahynuli a modlím sa za zranených a tých, ktorí trpia v dôsledku tejto dramatickej udalosti.“

Pred 70 rokmi po prvý raz vystúpil pápež v televízii

Pápež ďalej zaželal požehnanú Veľkú noc všetkým prítomným pútnikom z Talianska i rozličných krajín, ako aj všetkým, ktorí boli v spojení prostredníctvom televízie, rádia a iných komunikačných prostriedkov. V tejto súvislosti pripomenul aj historické výročie:

„V tomto zmysle rád pripomínam, že pred 70 rokmi, práve na Veľkú noc 1949, pápež prehovoril po prvýkrát v televízii. Ctihodný Pius XII. sa obracal na divákov Francúzskej televízie, zdôrazňujúc ako sa pohľady Petrovho nástupcu a veriacich mohli stretnúť aj prostredníctvom nového komunikačného prostriedku. Toto výročie mi ponúka príležitosť, aby som povzbudil kresťanské komunity v používaní všetkých prostriedkov, ktoré technika dáva k dispozícii na ohlasovanie dobrej zvesti o zmŕtvychvstalom Kristovi. Aby sme spolu komunikovali, nielen sa kontaktovali.“

Historický záznam z r. 1949: Pius XII. vo Francúzskej televízii

Poďakovanie Holandsku a Slovinsku za kvetinovú výzdobu

Pred záverom stretnutia sa pápež František poďakoval za krásu kvetov a zelene, ktorá vytvorila kulisu pre veľkonočné slávenie:

„Ožiarení veľkonočným svetlom, nesme Kristovu vôňu do samoty, 

biedy a bolesti mnohých našich bratov, odvaľujúc kameň ľahostajnosti. Na tomto námestí je radosť zmŕtvychvstania symbolizovaná kvetmi, ktoré aj tento rok pochádzajú z Holandska, zatiaľ čo tie v bazilike sú zo Slovinska. Jedno veľké osobitné „ďakujem“ patrí darcom týchto nádherných kvetinových darov!“

Ako zvyčajne pápež prepustil ľudí s prosbou o modlitbu:

„Nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k veľkonočnému obedu a dovidenia!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, jb-

21 apríla 2019, 13:50