Hľadaj

Vatican News

Pravidlo Evanjelia nie je ovládanie, ale služba – pápež umyl nohy väzňom vo Velletri

Omšu na pamiatku Pánovej večere slávil Svätý Otec František na Zelený štvrtok 18. apríla o 17. hod. vo väznici vo Velletri neďaleko Ríma. Pri slávení, ktoré malo neverejný charakter, omšu spojenú s obradom umývania nôh 12 väzňom rôznych národností. Poďakoval sa za list, ktorý od nich pred niekoľkými dňami dostal, a uistil o svojich modlitbách aj tých väzňov, ktorí neboli prítomní. Pápež rovnako pozdravil aj personál väznice.

Miroslava Holubíková - Vatikán

V homílii pápež František prítomným priblížil Ježišovo gesto o umývaní nôh, pretože ten, ktorý mal všetku moc, urobil vlastne čin otrokov tej doby a chce, aby sme toto gesto konali aj medzi sebou, ako bratia v službe:

„Inými slovami, slúžte jeden druhému, buďte bratmi v službe. Nie v ctižiadostivosti, 

nie ako keď niekto ovláda druhého alebo šliape po druhom. Buďte bratia v službe. (...) Bratstvo je vždy pokorné: je v službe. A ja urobím toto gesto – Cirkev chce, aby to biskup robil každý rok, raz v roku, aspoň na Zelený štvrtok – aby napodobnil Ježišovo gesto a urobil dobro príkladom aj sebe samému, pretože biskup nie je najdôležitejší, ale má byť najväčším služobníkom.“

Svätý Otec pripomenul aj časť Evanjelia o tom, ako sa apoštoli hádali, kto z nich je väčší, a Ježiš vtedy dôležitosť prirovnal k dieťaťu, pretože je jednoduché, pokorné a slúžiace. Podľa Ježiša ten najväčší má slúžiť najmenšiemu:

„Je pravda, že v živote sú problémy: hádame sa medzi sebou... ale toto musí byť niečo, čo prejde, čo sa pominie, pretože v našom srdci musí existovať vždy táto láska slúžiť druhému, byť v službe druhému.“

Pápež František po umytí a osušení nôh každého z väzňov i s nehou pobozkal, pozrel sa mu do očí, stisol mu ruku, a niekedy si vymenili pár slov. Takto vykonal gesto služby, ktoré, ako povedal v homílii, „je pravidlom Ježiša a pravidlom Evanjelia: pravidlo služby, nie ovládania, nie činenia zla, nie ponižovania druhých. Služba!“

Medzi dvanástimi mužmi, ktorým pápež František umyl nohy boli hlavne Taliani, ale aj Brazílčan, Maročan a občan Pobrežia Slonoviny. 

19 apríla 2019, 17:32