Hľadaj

Vatican News
2019.04.16 Casa Circondariale Velletri 2019.04.16 Casa Circondariale Velletri 

Pápež začne obrady Veľkonočného trojdnia vo väznici vo Velletri

V dnešný deň, keď si pripomíname Pánovo ustanovenie Eucharistie, pápež František rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz: „V Eucharistii reálne stretávaš Ježiša, zdieľaš jeho život, pociťuješ jeho lásku; tam môžeš zakúsiť, že jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú pre teba.“ Svätý Otec vstúpi do Veľkonočného trojdnia slávením svätej omše Pánovej večere v nápravno-výchovnom zariadení vo Velletri 40 km južne od Ríma.

Do mestečka Velletri pápež František zavíta o 16:30. Po tom, ako ho privíta vedenie zariadenia, predstavitelia polície a zástupcovia väzňov, bude o 17.00 v priestoroch väzenského

 divadelného salónu sláviť súkromnú svätú omšu spojenú s obradom umývania nôh 12 väzňom. Pri ňom bude mať Svätý Otec oblečenú zásteru, ktorú mu minulý mesiac pri generálnej audiencii daroval účastník ďakovnej púte veriacich z Palerma. Zástera na sebe nesie Petrovu otázku: „Ty umývaš nohy mne?“

V nápravno-výchovnom zariadenie, ktoré navštívi Svätý Otec, žije 577 osôb, z ktorých 50 je väzňov. Ide o ústav so stredným stupňom stráženia, ktorý má dve časti vyhradené pre cely predbežného zadržania – jednu pre tých, čo spolupracovali so spravodlivosťou a jednu pre osoby s mentálnym postihnutím. Približne 60% obyvateľov zariadenia pochádza z cudziny.  

Pripomeňme, že minulý rok pápež podobne slávil Eucharistiu v rímskej väznici Regina Coeli a doteraz vykonal tento obrad na Zelený štvrtok celkovo v štyroch väzenských zariadeniach.

-zk-

18 apríla 2019, 15:02