Hľadaj

Vatican News

Talianskych holičov a kaderníkov na púti v Ríme osobne prijal pápež František

Takmer 230 kaderníkov, holičov a vizážistiek, členov Spolku sv. Martina de Porres, prišlo do Ríma na púť k hrobom apoštolov a na stretnutie so Svätým Otcom. Pápež František im pri audiencii v pondelok 29. apríla vo Vatikáne dal za vzor viaceré príťažlivé, ale i náročné cnosti ich patróna, ktorý bol dominikánskym rehoľným bratom.

Miroslav Holubíková - Vatikán

Pri stretnutí v Klementínskej sále pápež František vyjadril radosť, že sa s pútnikmi mohol osobne stretnúť a krátko sa im prihovoril. Zvlášť spomenul osobnosť sv. Martina de Porres ako patróna kaderníkov, holičov a kozmetických pracovníkov. Obľúbený latinskoamerický svätec žil v Peru v rokoch 1579 - 1639.

„On, ktorý bol mesticom, bol prijatý do rádu dominikánskych otcov len ako terciár a neskôr ako rehoľný brat - koadjútor. Prijal toto postavenie, žijúc v najvyššej pokore, prežiarenej láskou. Venoval sa obetavo chudobným a chorým, najmä zdravotníckou starostlivosťou, vďaka znalostiam, ktoré už prv nadobudol v lekárni a neskôr ako učeň holiča-chirurga, podľa zvykov tej doby.“

Pútnikom, ktorí sa na púti k hrobom apoštolov zišli z rozličných regiónov Talianska, pápež František pripomenul aj jedného zo svojich predchodcov na Petrovom stolci, ktorý ustanovil ich svätého patróna:

„Pokorná a veľká postava sv. Martina de Porres, ktorého pápež sv. Pavol VI. v roku 1966 vyhlásil za patróna práve vašej práce, nech vám pomáha neustále svedčiť o kresťanských hodnotách. Predovšetkým nech vás povzbudzuje k tomu, aby ste vykonávali svoju profesiu kresťanským štýlom, zaobchádzali so zákazníkmi s ochotou a láskavosťou a vždy im poskytovali dobré a povzbudivé slovo a vyhýbali sa pokušeniu klebetenia, ktoré sa ľahko votrie aj do vášho pracovného prostredia, to všetci vieme. Kiež každý z vás pri vykonávaní sebe vlastnej profesionálnej práce koná vždy čestne, a pozitívne tak prispieva k spoločnému dobru spoločnosti.“

Členom Spolku sv. Martina de Porres, ktorí si na audienciu priniesli aj insígnie s erbami svojich pobočiek v Turíne a Ríme, Svätý Otec zaželal dary Ducha Svätého pre nich, ich spolupracovníkov i rodinných príslušníkov.

Audiencia holičov a kaderníkov sa konala práve v deň sv. Kataríny Sienskej, ktorá je spolupatrónkou Európy a patrila rovnako ako sv. Martin de Porres do rádu dominikánov. V Taliansku veľmi populárnu mystičku zo 14. storočia pripomenul pápež František aj pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty, keď povedal:

„Dnes je sviatok sv. Kataríny zo Sieny, patrónky Talianska a Európy. Ona mnoho pracovala pre jednotu Cirkvi, veľa sa modlila a veľa pracovala. Modlime sa k nej za Cirkev, aby pomáhala jednote Cirkvi, aby pomáhala Taliansku v tomto náročnom momente a aby pomáhala jednote Európy.“

29 apríla 2019, 14:11