Vatican News
2019.04.06 Udienza Papa Francesco - membri della Fondazione Missionzentrale der Franziskaner (Germania)  2019.04.06 Udienza Papa Francesco - membri della Fondazione Missionzentrale der Franziskaner (Germania)  

Pápež povzbudil jubilujúcu Františkánsku misijnú centrálu z Nemecka

Svätý Otec prijal v sobotu 6. apríla členov nemeckého charitatívneho diela s názvom Františkánska misijná centrála (Missionszentrale der Franziskaner), ktoré si tento rok pripomína 50. výročie založenia. Povzbudil ich pokračovať v evanjeliovej rýdzosti pri pomáhaní núdznym a vylúčeným k lepšej budúcnosti.

Františkánsku misijnú centrálu založili v roku 1969 v Bonne - Bad Godesbergu bratia františkáni ako charitatívnu organizáciu inšpirovanú charizmou sv. Františka z Assisi, venujúcu sa núdznym a ochrane životného prostredia. Organizácia pôsobí v mnohých krajinách sveta, zameriava sa na rozvoj humanitárnych, sociálnych, vzdelávacích a pastoračných projektov.

Na dnešnej audiencii bol v 25-člennej delegácii aj zakladajúci riaditeľ Františkánskej misijnej centrály páter Andreas Müller OFM. Svätý Otec prítomným pripomenul Ježišovu túžbu po obnove Cirkvi i sveta, ktorá je aktuálna i dnes:

„Svätec z Assisi počul Ježišovu žiadosť: «František choď a oprav môj dom, ktorý, ako vidíš, je celý zničený». On, napriek všetkým skúsenostiam s limitmi vtedajšej Cirkvi, vydal sa na cestu autentického žitia Evanjelia. Tieto slová Ukrižovaného sú aj pozvaním pre nás. Obnova nastane jedine tým, že budeme počúvať Pána, necháme sa ním premieňať a že s ním budeme pokračovať v konaní dobra. Práve zoči-voči aktuálnym výzvam sa chceme ešte viac angažovať pre dobrú budúcnosť pre všetkých.“

-zk-

06 apríla 2019, 13:20