Hľadaj

Vatican News
2019.04.11 Conferenza Internazionale sulla Tratta 2019.04.11 Conferenza Internazionale sulla Tratta  (Vatican Media)

Pápež František: Obchodovanie s ľuďmi je pokles na zvieraciu úroveň

Svätý Otec vo štvrtok 11. apríla prijal vo Vatikáne účastníkov medzinárodnej konferencie na tému obchodovania s ľuďmi, zameranej na implementáciu Pastoračných usmernení o obchodovaní s ľuďmi, ktoré so schválením pápeža Františka vydalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v sekcii pre migrantov a utečencov. Osobitnou audienciou vyvrcholil štvordňový program, ktorý prebiehal v zariadení Fraterna Domus v Sacrofane, 30 km od Ríma.

Miroslava Holubíková - Vatikán

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10). Touto vetou z Jánovho evanjelia začal Svätý Otec svoj príhovor v Novej synodálnej sále. „V tejto vete je zhrnuté poslanie Ježiša Krista: ponúknuť všetkým mužom a ženám v každom čase život v plnosti, podľa Otcovho plánu. Syn Boží sa stal človekom, aby všetkým ľudským bytostiam ukázal cestu realizácie ich ľudskosti v súlade s jedinečnosťou a neopakovateľnosťou každého.“

Pápež upozornil na to, ako dnešný svet individualizmom a egocentrizmom vlastného pohodlia bráni naplneniu tohto poslania, o čom píšu aj pastoračné smernice o obchodovaní s ľuďmi, ktoré sa Cirkev aktuálnou konferenciou snaží aplikovať do praxe. Tendencia „komercionalizovať ľudskú osobu“ má hrozivé následky, pokračoval Svätý Otec:

„Vo svojich rozličných formách predstavuje ranu na tele dnešného ľudstva, hlboké poranenie ľudskosti tých, ktorí ho podstupujú, i tých, ktorí ho vykonávajú. Obchodovanie znevažuje ľudskú podstatu obete, porušuje jej slobodu a dôstojnosť. Ale zároveň odľudšťuje tých, ktorí ho vykonávajú, zamedzujúc im prístup k «životu v hojnosti». A nakoniec, obchodovanie s ľuďmi vážne poškodzuje ľudstvo ako celok, trhá ľudskú rodinu a telo Kristovo.“

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Citovaním týchto Ježišových slov pápež František vyzdvihol, že vzťahmi s druhými vkladáme do hry našu ľudskosť a približujeme sa vzoru človeka, aký nám Boh Otec zjavil vo vtelenom Synovi.

„Preto každá voľba v rozpore s realizáciou Božieho projektu je zradou a vzdáva sa «života v hojnosti», ktorý ponúka Ježiš Kristus. Znamená to ísť dolu schodmi, poklesnúť, stať sa zvieratami.

Každá činnosť, ktorej cieľom je obnoviť a podporiť našu vlastnú ľudskosť i ľudskosť druhých, je v súlade s poslaním Cirkvi ako pokračovanie spasiteľského poslania Ježiša Krista. A táto misionárska hodnota je evidentná v boji proti všetkým formám obchodovania a v angažovanosti za záchranu obetí.

Tento boj a angažovanosť má priaznivé účinky aj na našu vlastnú ľudskosť, otvára cestu k plnosti života, ku konečnému cieľu našej existencie.“

Svätý Otec povzbudil každé úsilie prítomných na miestnej i medzinárodnej úrovni. Poďakoval za všetky ich iniciatívy, uistil ich o modlitbách a pripomenul aj príhovor sv. Jozefíny Bakhity, ktorej sviatok 8. februára sa slávi ako Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

11 apríla 2019, 15:06