Hľadaj

Vatican News
17-01-2016 Visita Sinagoga di Roma 17-01-2016 Visita Sinagoga di Roma 

Pápež a rímsky rabín si zaželali k sviatkom Pesachu a Veľkej noci

Pápež a vrchný rímsky rabín si vzájomnou výmenou rukou písaných pozdravov popriali k židovským sviatkom Pesach a kresťanskej Veľkej noci.

Pápež František píše rabínovi Riccardovi di Segnimu a celej židovskej komunite o nastávajúcich sviatkoch ako o „príležitosti obnoviť vzájomné putá priateľstva a úsilia v prospech tých najchudobnejších v našej spoločnosti“ a prosí ho o modlitbu. Ubezpečuje, že na neho pamätá a praje mu šťastlivé sviatky: „Chag sameach“.

Vrchný rabín pápežovi odpovedá s poďakovaním, s prianím spevňovania „prínosných vzťahov priateľstva a spolupráce“ a so žičením, aby boli pápežove „modlitby za dobro vypočuté“.

-jb-

20 apríla 2019, 10:10