Hľadaj

Vatican News

Harmonogram Veľkého týždňa vo Vatikáne a v slovenskom kolégiu v Ríme

Prinášame program liturgických slávení Svätého Otca Františka počas ústredných veľkonočných dní a program slávení v slovenskom jazyku na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Na Zelený štvrtok 18. apríla bude Svätý Otec o 9.30 vo Vatikánskej bazilike sláviť Omšu svätenia olejov (Missa Chrismatis) spolu s členmi Rímskej kúrie a kňazmi Rímskej diecézy. Svätú omšu na pamiatku Pánovej večere (Missa in Coena Domini) bude v ten istý deň sláviť o 16.30 (17.00) vo väzenskom zariadení vo Velletri, 40 km južne od Ríma.

Na Veľký piatok 19. apríla bude Svätý Otec v Bazilike sv. Petra o 17.00 sláviť obrady na pamiatku Pánovho utrpenia. Večer o 21.15 bude v rímskom Koloseu viesť pobožnosť krížovej cesty – Via Crucis.

Na Bielu sobotu 20. apríla bude pápež František predsedať vo Vatikánskej bazilike sláveniu Veľkonočnej vigílie so začiatkom o 20.30.

Na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla bude Svätý Otec o 10.00 sláviť Eucharistiu na Námestí sv. Petra a na poludnie udelí z loggie Vatikánskej baziliky požehnanie mestu a svetu – Urbi et orbi.

Na Veľkonočný pondelok 22. apríla sa pápež o 12.00 pomodlí spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies Kráľovná“ – Regina Caeli.

Slovenské slávenia v Ríme počas Veľkého týždňa

V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda (Via Maria Domenica Brun Barbantini 31, 00123 Roma) budú liturgické slávenia v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v týchto časoch:

Zelený štvrtok - 18.00 svätá omša na pamiatku Pánovej večere.

Veľký piatok - 15.00 korunka Božieho milosrdenstva, 15.15 krížová cesta, 16.00 obrady Veľkého piatku.

Biela sobota - 7.30 posvätné čítanie a ranné chvály, 19.00 veľkonočná vigília.

Veľkonočná nedeľa - 7.30 svätá omša v slovenskom jazyku, 10.30 svätá omša v talianskom jazyku.

-jb-

15 apríla 2019, 11:00