Vatican News
2018.02.23 Fine Esercizi Spirituali Ariccia 2018.02.23 Fine Esercizi Spirituali Ariccia  (Vatican Media)

Svätý Otec prosí o modlitbu počas týždňa duchovných cvičení

Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 10. marca poprosil o modlitbové sprevádzanie počas duchovných cvičení, ktoré ho čakajú v tomto týždni. Okrem výzvy čeliť podľa vzoru Ježiša diablovmu zvádzaniu majetkom, mocou a slávou dal pápež do pozornosti aj príklad deviatich mladých bohoslovcov, čerstvo blahorečených v španielskom Oviede.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

„Prosím všetkých, aby pamätali v modlitbe na mňa i na spolupracovníkov z Rímskej kúrie, s ktorými dnes večer začneme týždeň duchovných cvičení.“ Tento odkaz zanechal pápež František na sociálnej sieti Twitter pred odchodom do Ariccie, 30 km južne od Ríma, na šesťdňové pôstne duchovné cvičenia.

S diablom sa nevedie dialóg

Pri poludňajšej modlitbe Svätý Otec ponúkol duchovné podnety

k evanjeliovému čítaniu Prvej pôstnej nedele o pokúšaní Ježiša na púšti. „S diablom sa nevedie dialóg,“ treba mu odpovedať „čisto Božím slovom,“ zdôraznil po vysvetlení troch bludných ciest, na ktoré sa snaží človeka zviesť pokušiteľ. Popri chtivosti po majetku a túžbe po ľudskej sláve je tým najrafinovanejším z pokušení snaha poslúžiť si Bohom na vlastný prospech, upozornil pápež František.

Odkaz deviatich blahorečených bohoslovcov

Dnes osobitne Svätý Otec pripomenul odkaz mučeníckeho svedectva deviatich mladých bohoslovcov, zavraždených vo veku 18 - 24 rokov v dobe proticirkevného prenasledovania v Španielsku v 30. rokoch minulého storočia:

„Včera boli v španielskom Oviede vyhlásení za blahoslavených seminaristi Angelo Cuartas s ôsmimi spoločníkmi, mučeníci zavraždení z nenávisti k viere v čase protináboženského prenasledovania. Títo mladí adepti kňazstva tak veľmi milovali Pána, že ho nasledovali po ceste kríža. Nech ich hrdinské svedectvo pomáha seminaristom, kňazom i biskupom udržať sa čistými a veľkodušnými, aby verne slúžili Pánovi a svätému Božiemu ľudu.“

Prosba o modlitbu počas duchovných cvičení

Svätý Otec pozdravil skupiny pútnikov na námestí a všetkým zaželal zdarné prežívanie Pôstneho obdobia:

„Prajem všetkým, aby nedávno začaté pôstne putovanie bolo bohatým na ovocie. A prosím vás o spomienku v modlitbe na mňa a mojich spolupracovníkov v Rímskej kúrii, ktorí dnes večer začneme týždeň duchovných cvičení.“

Do Exercičného domu Božského Majstra v Ariccii, ktorý sa nachádza v lesnatej oblasti nad jazerom Lago Albano, sa Svätý Otec presunie autobusom spolu s členmi Rímskej kúrie o 16. hodine. O 18.00 už vstúpia do duchovných cvičení eucharistickou adoráciou a vešperami.

Program duchovných cvičení

Program duchovného sústredenia potrvá do piatka rána 15. marca

a bude ho viesť benediktínsky opát z Florencie Bernardo Gianni. Dal mu poetický názov: „Mesto vrúcnych túžob - veľkonočné pohľady a gestá v živote sveta“. Ako vopred naznačil, v meditáciách bude čerpať aj z poézie súčasného talianskeho autora Maria Luiziho.

Program pôstnych duchovných cvičení bude obsahovať rannú a popoludňajšiu meditáciu,  rannú svätú omšu o 7.30, večernú adoráciu o 18.00 spolu s modlitbou vešpier.

10 marca 2019, 14:45