Hľadaj

Vatican News

Sto rokov talianskeho kooperativizmu: Skutočným bohatstvom sú vzťahy

Svätý Otec František v sobotu 16. marca prijal členov Konfederácie talianskych kooperatív, ktorí prišli pri stom výročí založenia svojej organizácie. Ocenil ich dlhoročný prínos praktizovaním sociálnej náuky Cirkvi v rámci modelu kooperatívneho hospodárenia.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Konfederácia talianskych kooperatív zastupuje 19 tisíc družstevných a komunálnych podnikov s pol miliónom zamestnancov a zastrešuje vyše tri milióny osôb. Ako je zakotvené v prvom článku jej stanov, vo svojej činnosti sa inšpiruje sociálnou náukou Cirkvi a podporuje jej rozvoj a propagáciu.

Aulu Pavla VI. zaplavili modré šatky tých, ktorí prišli osláviť výročie do Ríma spolu s rodinami. Pápež František sa im prihovoril aj týmito slovami:

Je to silný znak nádeje, keď sociálna náuka Cirkvi nezostáva mŕtvym slovom alebo abstraktným prejavom, ale stáva sa životom vďaka mužom a ženám dobrej vôle, ktorí jej dávajú stelesnenie a konkrétnosť, meniac ju na konkrétne osobné a spoločenské gestá, viditeľné a užitočné. I dnes Cirkev potrebuje nielen hlasno hovoriť pravdu. Stále potrebuje mužov a ženy, ktorí premieňajú do konkrétneho dobra to, čo duchovní pastieri kážu a teológovia vyučujú.“

Prínosom kooperativizmu je ľudskosť

Pápež v tomto duchu vyslovil členom kooperativistického hnutia vďaku za ich kresťanské svedectvo a pripomenul hodnotu ich príspevku k ekonomickému životu:

„Váš kooperatívny model, práve vďaka svojej inšpirácii v sociálnej náuke Cirkvi, koriguje určité tendencie kolektivizmu a zoštátňovania, ktoré majú neraz smrtiaci dopad na iniciatívu súkromníkov, a zároveň brzdí pokušenia individualizmu a egoizmu, vlastné liberalizmu. Totiž zatiaľ čo kapitalistický podnik sa zameriava principiálne na zisk, kooperatívny podnik má ako primárny cieľ vyvážené a primerané uspokojenie sociálnych potrieb.“

Hoci aj kooperatívny podnik sa musí usilovať o zisk a ekonomickú výkonnosť, jeho významnou prednosťou je práve solidarita, zdôraznil Svätý Otec. Je to preto cesta, ktorá si vyžaduje ísť proti prúdu:

„Nesmieme však nikdy zabúdať, že táto vízia spolupráce, založená na vzťahoch a nie na zisku, ide proti prúdu vo vzťahu k mentalite sveta. Iba ak objavíme, že naše skutočné bohatstvo sú vzťahy a nie iba materiálne majetky, potom nájdeme alternatívne spôsoby ako žiť a bývať v spoločnosti, ktorá nebude riadená bôžikom peňazí, idolom, ktorý ju mámi a následne ponecháva stále menej ľudskou a viac nespravodlivou.“

Pápež František sa poďakoval aj za svedectvá, s ktorými sa podelili členovia konfederácie na úvod stretnutia:

„Vďaka za vašu namáhavú prácu, ktorá verí v kooperáciu a nástojí na zachovaní ľudskosti uprostred sveta, ktorý chce zo všetkého urobiť tovar.“     

Evanjeliové svedectvo v hospodárskej oblasti

Kooperácia čiže spolupráca je praktizovaním Evanjelia, pripomenul Svätý Otec:

„Môžeme teda povedať, že spolupráca je ďalší spôsob, ako vyjadriť tú blízkosť, ktorej Ježiš učil v evanjeliu. Byť blížnym znamená zabrániť tomu, aby sa druhý človek stal rukojemníkom v pekle osamelosti.“

Pápež v tejto súvislosti pripomenul evanjeliový príbeh telesného i duchovného uzdravenia ochrnutého, ktorému pomohli priblížiť sa k Ježišovi jeho priatelia, keď ho spoločnými silami spustili cez otvor v streche. Podobne v hospodárskej oblasti kooperatívna spolupráca predstavuje podľa Svätého Otca spôsob, ako „odkryť strechu“ a správne sa postaviť „k ekonomike, ktorej hrozí, že bude produkovať statky, ale za cenu sociálnej nespravodlivosti“. Pápež použil aj obraz „prerazenia múru“ ľahostajnosti a egoizmu:   

„Spoločnosť, ktorá sa stáva múrom, tvorená masou mnohých jednotlivcov, ktorí nepremýšľajú a nekonajú ako ľudia, nie je schopná oceniť základnú hodnotu vzťahov. (...) Žijeme vo svete, ktorý opantala honba za majetkom, a robí mu problémy kráčať ako spoločenstvo. Egoizmus je stále silný. Práca, ktorú rozvíjate už sto rokov, stavia vzťahy oproti individualizmu, tím oproti zisku, dobro všetkých oproti záujmom iba niekoľkých.“  

Pápež sa podelil aj s osobným svedectvom, ako na neho zapôsobilo, keď mu ešte ako 18-ročnému, v roku 1954, hovoril o týchto veciach jeho vlastný otec:

„Odvtedy som presvedčený, že kresťanská kooperácia je tou správnou cestou. Možno ekonomicky sa môže zdať pomalšou, ale je najviac účinná a bezpečná.“

Pozornosť k úlohe ženy

Potešenie vyjadril Svätý Otec nad tým, že členovia Konfederácie talianskych kooperatív pracujú na perifériách, kde sa podľa jeho slov „čoraz viac skrýva zraniteľnosť“. „Toto je privilegované miesto svedectva,“ pretože i Ježiš, Syn Boží, vstúpil do sveta a zvolil si perifériu ako stred svojho poslania.

Na záver príhovoru pápež František osobitne pripomenul dôležitosť venovať pozornosť úlohe ženy:

„Ženy nesú bremeno materiálnej chudoby, sociálneho vylúčenia a kultúrneho vylúčenia. Téma žien by sa mala vrátiť k prioritám budúcich projektov v oblasti kooperativizmu. Nie je to ideologický diskurz. (...) Žena vie lepšie konkretizovať to, čo my muži niekedy berieme ako „maximálne systémy“.

16 marca 2019, 16:41