Vatican News
2019.03.22 Dirigenti e Soci del Centro Turistico Giovanile 2019.03.22 Dirigenti e Soci del Centro Turistico Giovanile 

Pápež ocenil „pomalú turistiku“ katolíckeho združenia mladých turistov

Svätý Otec prijal v piatok 22. marca 2019 na osobitnej audiencii vedúcich a členov katolíckeho združenia Turistické centrum mladých (Centro Turistico Giovanile) pri príležitosti 70. výročia jeho založenia. Ocenil entuziazmus na ich tvárach a adresoval im niekoľko podnetov pre ich činnosť.

„Práve pred 70 rokmi niektorí mladí ľudia z Katolíckej akcie mládeže, na ceste vlakom s otcom Carlom Carrettom do Ženevy, mali nápad založiť turistické centrum pre mladých,“ pripomenul pápež František inšpiráciu, po ktorej vznikla ich asociácia, kde „prostredníctvom viacerých rekreačných a kultúrnych aktivít, sociálnych väzieb inšpirovaných spoluúčasťou a celostnou víziou ľudskej osobnosti kultivujú sen o oživovaní a transformovaní sociálneho prostredia.“

Návšteva určitého miesta neznamená len spoznať pamiatky, ale aj jeho históriu a kultúru občanov. Podobne výstup na horu znamená okrem rešpektovania prírody aj obdivovanie jej krásy, a jej ochranu, vysvetlil Svätý Otec mladým:

„Vaša asociácia podporuje turizmus, ktorý nie je inšpirovaný princípmi konzumizmu alebo túžiaci len hromadiť zážitky, ale je schopný pomáhať vzájomnému stretnutiu ľudí, kontaktu s daným krajom a rastu v poznaní i vzájomnom rešpekte.“

Mladí si zvolili ako maskota pre svoju aktivitu korytnačku, čím chcú vyjadriť „pomalosť“, čiže neuponáhľaný kontakt s daným miestom, ktoré navštevujú. Pápež František im pochválil takýto spôsob „pomalej turistiky“, pretože podporuje kvalitu, skúsenosti, solidaritu a udržateľnosť. K tomu im zaželal, aby si zachovali „šírku svojich obzorov“ a vedeli „zábavným a slobodným spôsobom oživiť voľný čas.“

Vrátiac sa k entuziazmu ich mladého veku, Svätý Otec pripomenul, že nás obklopuje pesimizmus, ktorý neosmeľuje lietať vysoko, ale uspokojiť sa len s prežitím:

„Keď mladý človek prežíva a nežije, je už na dôchodku. Je mladým človekom na dôchodku, a to nie je dobré.“

Práve pestovaním spirituality Turistického centra mladých môžu jeho členovia podľa slov Svätého Otca pomôcť svojim rovesníkom znovu objaviť nadšenie a kvalitné zdieľanie voľného času.

Na záver pápež František prítomných mladých i vedúcich tejto katolíckej asociácie povzbudil, že Cirkev sa na nich pozerá s vďačnosťou a nádejou a pozýva ich s hrdosťou vyznávať vieru: 

„Byť katolíkom neznamená byť uzavretí v ohrade, ale naopak otvorení svetu, túžiaci stretnúť sa, pretože chcú žiť „v zameraní na celok“ a pre dobro všetkých.“

Pápež mladých uistil o modlitbách a zacitoval ich zakladateľa, otca Carla Carretta: „Ak pijete víno, ktoré vám Boh ponúka, ste v radosti“. Vyzval ich udržiavať dedičstvo jeho spirituality a jeho vzoru: „Prežívajte všetko v modlitbe, a teda v úžase a vďakyvzdaní.“

-mh-

22 marca 2019, 17:52