Hľadaj

Vatican News

Pápež na Námestí sv. Petra ocenil 85-ročnú misionárku v Afrike

Pri generálnej audiencii v stredu 27. marca sa Svätý Otec venoval jedenástemu pokračovaniu katechéz o Modlitbe Pána, tentoraz na tému „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“. Na záver odovzdal ocenenie 85-ročnej rehoľnej sestre Márii Concette Esu, ktorá zasvätila celý život misijnej službe v Kongu a ako pôrodníčka pomohla na svet 30 tisíc deťom. Pápež povzbudil aj k účasti na pôstnej iniciatíve „24 hodín pre Pána“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Katechézu o význame prosby Otčenáša o každodenný chlieb predniesol Svätý Otec na Námestí sv. Petra, kde popri prevahe Talianov nechýbali ani slovenskí pútnici. Medzi väčšími skupinami boli Farnosť Urmince z okr. Topoľčany, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a Cirkevná škola sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Ako úvod zazneli slová z Matúšovho evanjelia o Ježišovom rozmnožení chlebov (Mt 14,15-19). V katechéze Svätý Otec vyzval všetkých prítomných vcítiť sa do situácie tých, ktorí v úzkosti hľadia na ďalší deň, lebo nemajú čím nasýtiť vlastné deti:

„Pomyslime na deti, ktoré sú v krajinách, kde je vojna:

na hladné deti v Jemene, hladné deti v Sýrii, hladné deti v toľkých krajinách, kde niet chleba, v Južnom Sudáne. Myslime na tieto deti a mysliac na ne vyslovme spoločne nahlas modlitbu: Otče, chlieb náš každodenný daj nám dnes... Predstavme si túto modlitbu prednesenú nie v bezpečí pohodlného bytu, ale vo vratkej neistote miestnosti, kde sa musíme prispôsobiť, kde chýba to nevyhnutné pre život. Ježišove slová nadobúdajú novú silu.“

Slovo „chlieb“ v prosbe Otčenáša znamená aj vodu, lieky, bývanie, prácu. „Znamená to prosiť o to nevyhnutné pre život,“ vysvetlil pápež František. Nejde však len o vyprosovanie chleba, ale aj o ochotu sa s ním deliť, zdôraznil ďalej v katechéze:

„Chlieb, o ktorý prosíme od Pána v modlitbe je ten istý,  ktorý nás jedného dňa obviní. Vytkne nám, že sme si málo navykli lámať ho pre blížnych, slabý zvyk deliť sa oň. Bol to chlieb darovaný ľudstvu, a namiesto toho ho zjedol iba niekto: toto láska nemôže zniesť. Naša láska nemôže toto zniesť; ani Božia láska nemôže zniesť toto sebectvo: nepodeliť sa o chlieb.“

Pápež František v evanjeliovom texte o zázraku rozmnoženia chlebov zvlášť upozornil na skutočnosť, že len jeden z davu bol ochotný podeliť sa so svojím málom:

„Našlo sa len jedno dieťa – chlapec – ochotný podeliť sa o svoje zásoby: päť chlebov a dve ryby. Ježiš rozmnožil toto veľkorysé gesto (porov. Jn 6,9). To dieťa pochopilo lekciu Otčenáša: že jedlo nie je súkromný majetok – vložme si toto do hlavy: jedlo nie je súkromný majetok –, ale dar prozreteľnosti na podelenie sa, s Božou milosťou. Ozajstný zázrak uskutočnený Ježišom v ten deň nie je iba rozmnoženie – ktoré je pravdou –, ale podelenie sa: dajte to, čo máte, a ja urobím zázrak.“

Na záver Svätý Otec poukázal na tajomstvo Ježišovho daru Eucharistie:

„On sám rozmnožením toho obetovaného chleba, anticipoval obetu seba samého v Eucharistickom chlebe. V skutočnosti iba Eucharistia je schopná zasýtiť hlad po nekonečne a túžbu po Bohu, ktorá hýbe každým človekom, aj pri úsilí o každodenný chlieb.“

Sestra Mária Concetta Esu ocenená pápežom Františkom

V závere generálnej audiencie Svätý Otec odovzdal čestné ocenenie 85-ročnej rehoľníčke, ktorá zasvätila život misijnej službe v Afrike. Sestra Maria Concetta Esu v roku 1959 ako členka rehoľného inštitútu Dcér sv. Jozefa opustila rodnú Sardíniu, aby ako misionárka pracovala vo vidieckych oblastiach vtedajšieho Belgického Konga, v dnešnej Konžskej demokratickej republike. Ako ošetrovateľka so špecializáciou na tropické choroby sa neskôr stala pôrodníčkou. Počas 60 rokov asistovala pri pôrodoch 33 777 detí. Tam, kde pôsobila, ju oslovujú „Mamma Maria“.

Pápež František sa so sestrou Mariou Concettou osobne stretol už v roku 2015 pri svojej návšteve Stredoafrickej republiky, keď verejne spomenul jej ľudské a kresťanské svedectvo a zdôraznil rozmer materstva v rehoľnom povolaní. Pred zaplneným Námestím sv. Petra sa jej dnes pápež František prihovoril týmito slovami:

„Drahá sestra, v mojom mene i v mene Cirkvi ti venujem vyznamenanie. Je to znak našej lásky a nášho „ďakujem“ za všetku prácu, ktorú si vykonala uprostred afrických bratov a sestier, v službe života, detí, matiek a rodín.

Týmto gestom určeným tebe, chcem tiež vyjadriť moje uznanie aj všetkým misionárom a misionárkam, kňazom, rehoľníkom a laikom, ktorí zasievajú semeno Božieho kráľovstva v každom kúte sveta. Vaša práca, drahí misionári a misionárky, je veľká. „Spaľujete“ svoj život rozsievaním Božieho slova vaším svedectvom... A v tomto svete nie ste predmetom správ. Nestávate sa správou v novinách.

Kardinál Hummes, ktorý je v rámci brazílskeho biskupského zboru poverený zodpovednosťou za celú Amazóniu, chodieva často navštevovať amazónske dediny. A zakaždým, keď tam príde - on sám mi o tom rozprával -, zájde na cintorín navštíviť hroby misionárov. Toľkí zomreli mladí na choroby, proti ktorým nemali protilátky. A on mi povedal: „Títo všetci si zaslúžia byť svätorečení“, pretože „spálili“ svoj život v službe.

Drahí bratia a sestry, sestra Maria Concetta sa po povinnostiach, ktoré má v týchto dňoch [v Ríme] vráti do Afriky. Sprevádzajme ju modlitbou. A jej príklad nech nám všetkým pomôže žiť Evanjelium tam, kde sme. Vďaka, sestra! Nech ťa Pán žehná a Matka Božia ochraňuje.“

Pozvanie na spoveď v rámci „24 hodín pre Pána“

Pred záverečným požehnaním Svätý Otec pripomenul blížiace sa pôstne podujatie „24 hodín pre Pána“, ktoré sa bude v Ríme konať z piatka na sobotu 29. – 30. marca a je spojené z pozvaním pripraviť sa na Veľkú noc dobrou spoveďou:

„V piatok o 17. hodine budem vo Vatikánskej bazilike sláviť kajúcu bohoslužbu. Bolo by veľmi výrečným znamením, keby pri tejto osobitnej príležitosti naše kostoly zostali dlhšie otvorené na vyprosovanie si Božieho milosrdenstva a jeho prijatie vo sviatosti zmierenia.“

27 marca 2019, 20:41