Hľadaj

Vatican News
2019.03.18 Funzionari Corte dei Conti 2019.03.18 Funzionari Corte dei Conti  (Vatican Media)

Pápež prijal talianskych sudcov finančnej kontroly: Morálne kvality sudcu

Pápež František hovoril v pondelok 18. marca o dôležitosti správne formovaného svedomia sudcu a o významnom poslaní súdov v prevencii a boji proti korupcii a nezákonnosti. Príležitosťou bola osobitná audiencia pre predstaviteľov a zamestnancov talianskeho súdneho orgánu finančnej kontroly Corte dei Conti.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Ide o inštitúciu vykonávajúcu dozor v oblasti verejných financií a štátnej administratívy v rámci Talianskej republiky. Corte dei Conti má charakter súdneho dvora, ktorého história siaha do roku 1862, kedy bol založený finančný kontrolný orgán ešte pod hlavičkou Talianskeho kráľovstva.

Na stretnutie s pápežom Františkom prišli v pondelok na poludnie do Auly Pavla VI. sudcovia a administratívny personál finančného súdu spolu s ich rodinami a priateľmi. Svätý Otec v príhovore k nim pripomenul zásady sociálnej etiky i profesionálnej etiky jednotlivca. Spolu so spravodlivosťou a spoločným dobrom zdôraznil ústredné miesto ľudskej osoby s jej dôstojnosťou:

„Štát, vo všetkých jeho prejavoch, je povolaný byť obrancom prirodzených ľudských práv, ktorých uznanie je podmienkou existencie právneho štátu. Preto dobro ľudskej osoby, chápanej vždy v jej vzťahovej a komunitnej dimenzii, musí tvoriť základné kritérium všetkých orgánov i programov štátu.“

Táto zásada sa premieta aj do správnej činnosti finančného súdneho orgánu a jeho jednotlivých sudcov, pokračoval pápež František. Vysvetlil, že svedomitosť a morálny záväzok v tejto funkcii sa týka rovnako veriaceho i neveriaceho človeka:

„Táto si vyžaduje nielen vysokú profesionálnosť a odbornosť, ale predovšetkým správne formované svedomie jednotlivca, prvotriedny zmysel pre spravodlivosť, veľkodušné nasadenie pre inštitúciu a spoločnosť. Pri plnení tejto úlohy môže sudca, ktorý je veriaci, nájsť pomoc v odkaze na Boha; ten sudca, ktorý nie je veriaci, nahradí odkaz na transcendenciu odkazom na sociálny organizmus, s odlišným významom, ale s rovnakým morálnym záväzkom.“

Pápež skonštatoval významnú úlohu súdu finančnej kontroly najmä v prevencii a boji proti korupcii a nezákonnosti.

„Jednotliví pracovníci verejnej správy si musia stále viac uvedomovať svoju zodpovednosť za transparentnosť a čestnosť svojho konania, vytvárajúc tak vzťah dôvery medzi občanom a inštitúciami, ktorého naštrbenie je jedným z najťažších prejavov krízy demokracie.“

Na záver stretnutia Svätý Otec zveril sudcov i pracovníkov finančného súdneho dvora Talianskej republiky pod ochranu sv. Jozefa, ktorý má prívlastok „muž spravodlivý“.  

18 marca 2019, 14:59