Hľadaj

Vatican News
2018.12.13 Loghi Viaggio Macedonia Bulgaria 2018.12.13 Loghi Viaggio Macedonia Bulgaria 

Harmonogram apoštolskej cesty do Bulharska a Severného Macedónska

Prinášame časový harmonogram apoštolskej cesty Svätého Otca Františka do Bulharska a Severomacedónskej republiky, ktorú uskutoční v dňoch 5. – 7. mája 2019.

Nedeľa 5. mája 2019

RÍM – SOFIA

7:00    Odlet z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino

10:00  Prílet na medzinárodné letisko v Sofii.

Oficiálne privítanie, stretnutie s predsedom vlády vo vládnom salóniku letiska

Privítacia ceremónia na námestí pred Prezidentským palácom, zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci

Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom na Námestí Atanasa Burova – príhovor Svätého Otca

Návšteva patriarchu a Svätej synody v Paláci Svätej synody – pozdrav

Súkromná modlitba pred trónom sv. Cyrila a Metoda v Patriarchálnej katedrále sv. Alexandra Nevského

Modlitba „Raduj sa, nebies Kráľovná“ na Námestí sv. Alexandra Nevského – Regina Coeli

16:45  Svätá omša na Námestí kniežaťa Alexandra I. – homília

Pondelok 6. mája

SOFIA – RAKOVSKI – SOFIA

Návšteva utečeneckého tábora

9:30   Odlet do mesta Rakovski

Svätá omša s prvoprijímajúcimi v Kostole Božského Srdca v Rakovski – homília

Obed s bulharskými biskupmi v kláštore sestier františkánok

Stretnutie s katolíckou komunitou v Kostole sv. Michala Archanjela – príhovor

17:15 Odlet do Sofie

Modlitba za pokoj vedená Svätým Otcom za prítomnosti zástupcov rôznych vierovyznaní Bulharska na Námestí nezávislosti v Sofii – modlitba

Utorok 7. mája

SOFIA – SKOPJE – RÍM

Ceremónia rozlúčky s Bulharskom na letisku v Sofii

8:20   Odlet do Skopje

8:15   Prílet na medzinárodné letisko v Skopje, oficiálne privítanie

Privítacia ceremónia na nádvorí Prezidentského paláca

Zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci

Stretnutie s predsedom vlády v Prezidentskom paláci

Stretnutie s verejnými a spoločenskými predstaviteľmi a diplomatickým zborom v Mozaikovej sále Prezidentského paláca – príhovor

Návšteva pamätníka Matky Terezy za prítomnosti náboženských lídrov a stretnutie s chudobnými – modlitba

Svätá omša na Námestí Macedonia – homília

Obed s pápežským sprievodom

Ekumenické a medzináboženské stretnutie s mladými v pastoračnom centre – príhovor

Stretnutie s kňazmi, ich rodinami a rehoľníkmi v katedrále – príhovor

Ceremónia rozlúčky na medzinárodnom letisku v Skopje

18:30 Odlet do Ríma

20:30 Prílet na medzinárodné letisko Rím - Ciampino 

(Harmonogram je aktualizovaný podľa údajov Tlačového strediska Svätej stolice zo 7. marca 2019)

-mh-

09 marca 2019, 16:58