Cerca

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS Veriaci pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána  (AFP or licensors)

Pápež František: Pamätať na zabitých misionárov je povinnosť i stimul

Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána pápež František upozornil na výrazný nárast násilia voči misionárom v poslednom roku a pozval veriacich k modlitbe pred cestou do mariánskeho pútnického miesta Loreta, kde podpíše apoštolskú exhortáciu venovanú mladým.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pred modlitbou Anjel Pána v 3. pôstnu nedeľu 24. marca sa pápež František zamyslel nad Ježišovou výzvou z podobenstva o vinohradníkovi, ktorý milosrdne a trpezlivo dal šancu neúrodnému figovníku, aby priniesol ovocie. Nečakajme s prácou na sebe do budúcoročného Pôstu, povzbudil Svätý Otec veriacich v príhovore.

Po spoločnej modlitbe a udelení požehnania na prvom mieste vyjadril duchovnú podporu Nikarague v úsilí prekonať vážnu vnútornú krízu:

„Od 27. februára prebiehajú v Nikarague dôležité rozhovory na vyriešenie ťažkej sociálnopolitickej krízy, do ktorej sa krajina dostáva. Sprevádzam modlitbou túto iniciatívu a povzbudzujem jednotlivé strany, aby našli čím skôr pokojné riešenie pre dobro všetkých.“

Svätý Otec ďalej vyzval k aplauzu pre nového blahoslaveného, lekára a otca rodiny, umučeného v Španielsku v roku 1936 počas občianskej vojny:

„Včera bol Tarragone v Španielsku blahorečený Mariano Mullerat i Soldevila, otec rodiny a lekár - zomrel mladý ako 39-ročný -, ktorý sa ujímal fyzických i morálnych utrpení bratov, dosvedčujúc životom a mučeníctvom prvoradé miesto lásky a odpustenia. Je príkladom pre nás, ktorým tak ťažko padne odpúšťať, pre nás všetkých. Nech za nás oroduje a pomáha nám kráčať cestami lásky a bratskosti, aj napriek ťažkostiam a súženiam. Potlesk pre nového blahoslaveného!“    

Pri príležitosti slávenia „Dňa spomienky na mučeníkov z radov misionárov“ pápež František upozornil na výrazný nárast násilia proti kresťanom:

„Počas roku 2018 po celom svete podstúpili násilie početní biskupi, kňazi, rehoľné sestry i laici, zatiaľ čo zabitých bolo 40 misionárov, takmer dvojnásobok oproti predošlému roku. Pamätať na túto súčasnú kalváriu bratov a sestier, prenasledovaných alebo zabitých z dôvodu ich viery v Ježiša, je povinnosťou vďaky pre celú Cirkev, ale aj stimulom odvážne dosvedčovať našu vieru a našu nádej v toho, ktorý na kríži navždy zvíťazil nad nenávisťou a násilím svojou láskou.“

Pápež vyslovil aj solidaritu s obeťami násilia v Nigérii a Mali, odkiaľ prišli správy o terore proti civilnému obyvateľstvu:

„Modlime sa za početné obete posledných neľudských atentátov, ktoré sa udiali v Nigérii a Mali. Nech Pán prijme tieto obete, uzdraví ranených, uteší príbuzných a obráti kruté srdcia.“

S celým zhromaždením sa Svätý Otec na tento úmysel pomodlil Zdravas Mária. Poludňajšie stretnutie zakončil prosbou o modlitbové sprevádzanie pri zajtrajšej ceste do Loreta:

„Zajtra, na sviatok Zvestovania Pána pôjdem do Loreta, do Domu Panny Márie. Zvolil som si toto miesto pre podpísanie apoštolskej exhortácie venovanej mladým. Prosím o vašu modlitbu, aby sa Máriino „áno“ stalo „ánom“ mnohých z nás.“

Svätý Otec odletí v pondelok 25. marca z Vatikánu o 8. hodine ráno. Jeho svätú omšu o 9.45 v Lorete a stretnutie s mladými pútnikmi bude prenášať aj katolícka televízia LUX.

24 marca 2019, 20:50