Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec v Lorete podpísal posynodálny apoštolský list mladým „Kristus žije“

Na slávnosť Zvestovania Pána v pondelok 25. marca Svätý Otec František navštívil mariánsku pútnickú svätyňu v Lorete. V kaplnke pod kupolou baziliky tvorenej starobylým Svätým domčekom z Nazareta pri oltári s milostivou sochou Čiernej Madony slávil svätú omšu. Pri tejto príležitosti podpísal posynodálnu apoštolskú exhortáciu venovanú mladým s názvom „Kristus žije“ (Christus vivit). Jej text bude oficiálne zverejnený 2. apríla.

Svätý Otec sa z Ríma vydal na púť o 8. hodine ráno. Hodinový let helikoptérou viedol ponad horské oblasti, ktoré sa ešte stále zotavujú zo zemetrasenia spred troch rokov. Pozdĺž trasy zamával obyvateľom obce Amanolda, ktorí sa zhromaždili na futbalovom ihrisku, aby takto na diaľku prijali požehnanie Svätého Otca.

O 9. hodine privítali Svätého Otca v Lorete prelát tamojšej svätyne

arcibiskup Fabio Dal Cin a občianski predstavitelia regiónu Marky (Marche), okresu Ancona a mesta Loreto. Jeho kroky viedli priamo do Baziliky Svätého domu, kde po rozjímaní v tichu začal o 9.45 svätú omšu zo slávnosti Zvestovania Pána. Svätú omšu slávil jednoduchým spôsobom bez homílie, s koncelebráciou predstaveného kapucínskej komunity a za prítomnosti skupiny veriacich a pápežského sprievodu.

Hneď po svätej omši Svätý Otec na oltári Panny Márie podpísal španielsky originál novej apoštolskej exhortácie Christus vivit v podobe listu mladým. Ide o výsledok synody z roku 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Podpísaný výtlačok v tvrdej bielej väzbe Svätý Otec odovzdal arcibiskupovi Fabiovi Dal Cinovi. Len 54-ročný arcibiskup spravuje baziliku od roku 2017 ako generálny vikár pápežskej delegatúry v Lorete.

Text nového pápežského dokumentu sa začína slovami „Kristus žije, naša nádej“. Ako informoval počas návštevy pápeža Františka v Lorete vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti, text apoštolskej exhortácie Christus vivit bude zverejnený pri oficiálnej prezentácii v Tlačovom stredisku Svätej stolice v utorok 2. apríla.

V sakristii sa pápež František pozdravil s komunitou kapucínov, predstaviteľmi talianskych biskupov, s oboma špeciálnymi sekretármi synody o mladých, s rehoľnými sestrami a ďalšími členmi pastoračného tímu pútnického chrámu v Lorete. V lodi baziliky požehnal chorých na vozíčkoch, ich sprievodcov a dobrovoľníkov.

Hlavnej skupine veriacich, zhromaždenej pred bazilikou na nádvorí lemovanom stĺporadím sa pápež František prihovoril v osobitnom príhovore. Oslovil osobitne mladých, rodiny a chorých. V duchu odkazu biskupskej synody o mladých Svätý Otec hovoril o posilňovaní významu pútnického miesta Loreto pre budúcnosť na celotalianskej i medzinárodnej úrovni prostredníctvom pastoračného Centra sv. Jána Pavla II.

Na stretnutie so Svätým Otcom prišlo aj 800 mladých členov celotalianskeho združenia UNITALSI, zameraného na dobrovoľnícku službu sprevádzania chorých na pútnické miesta. Okolo 10 tisíc veriacich na priestranstve pred bazilikou pozdravil Svätý Otec prechádzajúc pomedzi nich v papamobile. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána sa rozozvučali zvony kostolov v celom talianskom regióne Marky.

Pápež František zanechal na oltári Svätého domčeka v Lorete symbolickú ružu vytepanú zo zlata, tradičný dar pápežov Panne Márii. Do Loretskej svätyne, ktorej vznik siaha do roku 1294, putovali v minulosti viacerí pápeži. Klement V. už v roku 1310 vydal osobitnú bulu potvrdzujúcu posvätnosť miesta. Z nedávnej doby boli loretskými pútnikmi sv. Ján XXIII. (4. okt. 1962), sv. Ján Pavol II. (8. sept. 1979, 11. apr. 1985, 10. dec. 1994, 9.-10. sept. 1995, 5. sept. 2004) a Benedikt XVI. (1.-2. sept. 2007, 4. okt. 2012).    

-jb-

(Aktualizované 25.3.2019, 15:29)

25 marca 2019, 10:50