Hľadaj

Vatican News

Vatikánska nemocnica Bambino Gesù oslávila 150 rokov služby deťom

Detská nemocnica Bambino Gesù oslávila v utorok 19. marca 150 rokov svojej existencie. Slávnosť za prítomnosti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu, vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina a čelných predstaviteľov samosprávy regiónu Lazio i mesta Rím sa konala v priestoroch pobočky nemocnice v susedstve Baziliky sv. Pavla za hradbami.

Taliansky prezident Sergio Mattarella na oslave 150. výročia veľmi jasne vyjadril, ako je meno nemocnice zapísané v srdciach obyvateľov Ríma: „Ťažko si predstaviť v Ríme niekoho, kto by nikdy nemal kontakt alebo skúsenosť - či už on sám, alebo cez svoje deti alebo vnúčatá - s nemocnicou Bambino Gesù. Je tu všeobecné a spoločne potvrdené uznanie.“

Detská nemocnica Bambino Gesù, ktorej súčasnou generálnou riaditeľkou (prezidentkou) je Mariella Enocová, bola založená v roku 1869 vojvodom Scipionem Salviatim a jeho manželkou vojvodkyňou Arabellou Fitz-Jamesovou, ktorí chceli zabezpečiť liečbu chorým deťom. Dňa 19. marca 1869 boli v malej nemocničnej sále prijaté štyri dievčatká, zverené do starostlivosti dvoch lekárov a Milosrdných sestier sv. Vincenta. Stalo sa tak na základe povolenia pápeža Pia IX., ktorý v dnes už historickej listine napísal: „Boh nech požehná dobrú myšlienku, upevní ju a zdokonalí“.

Na začiatku boli malí pacienti ošetrovaní v jednej izbe. Od roku 1887 sa nemocnica presťahovala z blízkosti rieky Tiber na vŕšok Gianicolo. V roku 1917 získala priestory na prímorskom vidieku v Santa Marinella, vhodné pre tuberkulózne deti. V roku 1924 rodina Salviati celé rozrastajúce sa zariadenie vrátane spomenutého prímorského sídla darovala pápežovi Piovi XI. Lateránske zmluvy z roku 1929 pred 90 rokmi priznali sídlu nemocnice na Gianicole tzv. extrateritoriálny status, čiže výsady externého vatikánskeho územia.

V súčasnosti nemocnicu Bambino Gesù tvoria štyri centrá: historické sídlo na Gianicole v susedstve Vatikánu, najnovšia pobočka neďaleko Baziliky sv. Pavla za hradbami a dve centrá situované pri morskom pobreží severne od Ríma: Palidoro a Santa Marinella.

Nemocnica je od roku 1985 certifikovaná talianskym Ministerstvom zdravotníctva ako ošetrovacie, liečebné a vedecké pracovisko. V roku 2015 získala titul „akademické lekárske centrum“ medzinárodného charakteru.

Nemocnica Bambino Gesù, známa ako „L´Ospedale del Papa“, čiže Pápežova nemocnica, bola zároveň aj prvou opravdivou pediatrickou nemocnicou v rámci Talianska.

Nemocnicu Bambino Gesù počas jej 150-ročnej histórie navštívili viacerí pápeži, medzi ktorými sú aj niekoľkí dnešní svätí. Vôbec prvým pápežom, ktorý navštívil Bambino Gesù bol na Vianoce 1958 sv. Ján XXIII. Sv. Pavol VI. sa stretol s malými pacientami presne na nový rok 1968. V roku 1978 dal Pavol VI. nemocnici  k dispozícii veľký pozemok v Palidore na brehu mora asi 30 km severne od Ríma.

Počas svojho dlhého pontifikátu viac krát nemocnicu navštívil sv. Ján Pavol II. V roku 2005 prišiel medzi pacientov Benedikt XVI. Za jeho pontifikátu v roku 2012 nemocnica prebudovala a rozšírila svoje zariadenia v susedstve Baziliky sv. Pavla za hradbami. Svätý Otec František hneď zo začiatku pontifikátu v roku 2013 zavítal do sídla nemocnice na Gianicole a v roku 2018 navštívil jej pobočku v Palidore, ktorá sa v súčasnosti špecializuje na diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu, podobne aj na endokrinologické ochorenia, cukrovku, genetickú obezitu a zvlášť Prader-Williho syndróm.

V roku 2019 je na pláne rozšírenie priestorov v Palidore. V najbližších mesiacoch nemocnica Bambino Gesù otvorí Stredisko pre paliatívnu pediatrickú starostlivosť v časti Via Aurelia a začne so stavbou Centra pre liečbu nádorov a pre transplantácie v lokalite Villa Pamphili.

Zdravotnícka služba vatikánskej detskej nemocnice sa realizuje v štyroch strediskách a má v súčasnosti 607 lôžok. Každoročne predstavuje viac ako 28 000 hospitalizácií, 29 000 chirurgických a intervenčných výkonov, 84 000 prijatí na pohotovosti, viac ako 1 900 000 ambulantných služieb. Až 15% sú pacienti cudzej národnosti.

Nemocnica je zapojená aj v medzinárodnej spolupráci. Má projekty spolupráce s nemocnicami a univerzitami v Kambodži, Stredoafrickej republike, Jordánsku, Sýrii, Indii, Tanzánii, Gruzínsku, Rusku, Číne a Etiópii, ktoré poskytujú školenia a klinicko-chirurgickú pomoc. Angažovanie sa na „perifériách“ sveta nezabúda ani na mesto Rím, kde je nemocnica Svätej stolice zastúpená v mobilnej nemocničnej jednotke vo farnostiach a v najchudobnejších štvrtiach.

Bambino Gesù je jedinou európskou nemocnicou schopnou reagovať na všetky požiadavky transplantácií u detí. V poslednom roku realizovala celkovo 321 transplantácií.

Nemocnica je sídlom siete Orphanet pre Taliansko, najväčšej globálnej databázy zriedkavých chorôb, ku ktorej patrí 39 štátov. Centrum pre zriedkavé choroby nemocnice Bambino Gesù navštívi každý rok viac ako 13 tisíc pacientov.

19 marca 2019, 20:10