Hľadaj

Vatican News
Video Video 

Pápež o treste smrti: Nikoho neobrať o príležitosť obrátiť sa

„Človek nestráca dôstojnosť ani vtedy, keď spáchal ten najhorší zo zločinov“ – tieto slová adresoval pápež František účastníkom 7. svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa koná v Bruseli od 26. februára do 1. marca.

Na kongres zaslal svoj pozdrav vo forme videoposolstva v rodnej španielčine. Život je tým najvzácnejším darom človeka a jeho dôstojnosť treba vždy chrániť, uviedol pápež:

„Ľudský život je darom, ktorý sme prijali, tým najdôležitejším a prvotným, je zdrojom všetkých ostatných darov a všetkých ďalších práv a ako taký musí byť chránený. Okrem toho, pre veriaceho bol človek stvorený na obraz a podobu Boha. Avšak ako pre veriacich, tak aj pre neveriacich, každý život je dobrom a jeho dôstojnosť musí byť bez výnimiek chránená.“

Trest smrti je teda podľa Svätého Otca „jedným závažným porušením práva na život“. V súčasnosti už existujú aj iné prostriedky na to, ako ochrániť všeobecné dobro a postarať sa o bezpečie druhých, pripomenul Svätý Otec. Na druhej strane, zločincov nesmieme obrať o príležitosť a čas k obráteniu a konaniu pokánia. 

„Cirkev vždy obraňovala život a jej vízia v súvislosti s trestom smrti vyzrievala. Z tohto dôvodu som chcel, aby bol tento bod v Katechizme Katolíckej cirkvi zmenený. Dlhý čas bol trest smrti považovaný za adekvátnu odpoveď na závažnosť niektorých zločinov a na ochranu všeobecného dobra. Každopádne, osoba nestráca dôstojnosť ani vtedy, keď spáchala ten najhorší zo všetkých zločinov. Nikto nemôže byť zabitý či obratý o príležitosť nanovo objať spoločenstvo, ktoré poranil a ktorému spôsobil utrpenie.“

-zk-

27 februára 2019, 17:36