Hľadaj

Vatican News
Papa: non c'è coscienza del peccato di violentare la natura Papa: non c'è coscienza del peccato di violentare la natura  (ANSA)

Svätý Otec prijal členov jubilujúcej Pápežskej akadémie Alfonsiana

Pápež František dnes prijal členov Pápežskej akadémie Alfonsiana, ktorá slávi 70. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti Svätý Otec zdôraznil, že oslava ich jubilea prichádza v období, keď sú všetky akademické štruktúry Cirkvi povolané k rozhodnejšiemu úsiliu o prehodnotenie svojich štruktúr a obnovy vlastného poslania.

Pápež zároveň vyjadril dôležitosť pamätať na duchovný odkaz sv. Alfonza, keď povedal:

„Skutočnosť, ktorú je potrebné okolo seba vnímať,  sú predovšetkým utrpenia a nádeje tých, ktorých tisíce foriem moci hriechu odsudzujú k neistote, chudobe a úpadku. Svätý Alfonz si čoskoro uvedomil, že to nie je svet, pred ktorým sa treba chrániť a ešte menej ho odsudzovať, ale uzdravovať ho a oslobodzovať, nasledovať a napodobňovať Krista:  stávať sa viac ľuďmi a zdieľať s nimi ich potreby, znovu prebudiť najhlbšie očakávania srdca, zakúsiť, že každý, aj keď je krehký a hriešny, je v srdci Nebeského Otca a je milovaný Kristom až na kríž. Kto je dotknutý touto láskou, cíti naliehavosť odpovedať láskou.“

Vyučovať v duchu Apoštolskej exhortácie Amoris Leatitia

Pápež František zároveň spomenul aj potrebu chrániť sa pred „nadmernou idealizáciou“ kresťanského života, ktorá nie je schopná prebudiť „dôveru v Božiu milosť“ (porov. Amoris laetitia, 36) a citujúc Apoštolskú exhortáciu Amoris leatitia povedal:

„I keď je pravda, že sa treba starať o celistvosť morálneho učenia Cirkvi, treba vždy venovať osobitnú pozornosť zdôrazňovaniu a povzbudzovaniu najvyšších a najcentrálnejších hodnôt evanjelia, predovšetkým primátu lásky (caritas) ako odpovede na nezištnú iniciatívu Božej lásky. Niekedy je nám totiž zaťažko dať v pastorácii priestor bezpodmienečnej láske Boha.“ (Apošt. ehort. Amoris laetitia, 311).

Na záver Svätý Otec povzbudil členov Akadémie k neustálemu napredovaniu v hľadaní toho, ako môže aj dnes morálna teológia odpovedať na aktuálne otázky dnešného sveta, či už ide o úsilie čeliť etike súčasného individualizmu,  naliehavým otázkam ekologického charakteru, či ako hľadať nové možnosti v biomedicíne, v úsilí o pravý rozvoj ľudskosti v tomto svete.

-mh, ls-

09 februára 2019, 16:18