Cerca

Vatican News
Sv. Jozefína Bakhita (1869-1947) Sv. Jozefína Bakhita (1869-1947) 

Pápež vyzval do boja proti obchodu s ľuďmi - modlitba ku sv. Bakhite

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 10. februára dal pápež František do osobitnej pozornosti celej Cirkvi potrebu aktívne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Urobil tak v súvislosti so Svetovým dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa už po piaty raz slávil 8. februára, v deň africkej svätice Jozefíny Bakhity.

Na záver poludňajšieho stretnutia s veriacimi Svätý Otec František predniesol túto výzvu:

„Drahí bratia a sestry, pred dvoma dňami, na liturgickú spomienku sv. Jozefíny Bakhity, sa konal 5. svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Tohtoročné motto je «Spoločne proti obchodovaniu».“

Svätý Otec vyzval prítomných na námestí zopakovať motto spolu s ním: „Spoločne proti obchodovaniu!“ Ďalej pokračoval vo svojej výzve týmito slovami:

„Nezabudnime na to. Pozýva nás to spojiť sily, aby sme sa

víťazne vysporiadali s touto výzvou. Ďakujem všetkým, čo zápasia na tomto fronte, osobitne početným rehoľníčkam. Apelujem osobitne na vlády, aby sa s rozhodnosťou čelilo príčinám tejto pliagy a chránili sa obete. Všetci však môžeme a musíme spolupracovať upozorňovaním na prípady vykorisťovania a zotročovania mužov, žien i detí. Modlitba je sila, ktorá podopiera naše spoločné úsilie. Preto vás teraz pozývam spoločne so mnou sa pomodliť modlitbu k sv. Jozefíne Bakhite.“

Svätý Otec sa spolu s prítomnými veriacimi, ktorým dobrovoľníci na námestí vopred rozdali text s modlitbou, modlil spoločne týmito slovami:

„Svätá Jozefína Bakhita, predali ťa do otroctva, keď si bola ešte dieťa. Musela si znášať nevýslovné utrpenie a bolesť.

Oslobodená z fyzického zotročenia, našla si pravé vykúpenie v stretnutí s Kristom a jeho Cirkvou.

Svätá Jozefína Bakhita, pomôž všetkým, ktorí sú držaní v otroctve.

Prihovor sa v ich mene u Boha milosrdenstva, aby mohli byť rozlámané reťaze, ktoré ich uväzňujú.

Kiež samotný Boh vyslobodí všetkých, ktorí si prežili hrozby, zranenia a znevažovania spôsobené obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom. Prines útechu tým, ktorí si prešli týmto otroctvom a nauč ich hľadieť na Ježiša ako na vzor viery a lásky, aby si takto mohli uzdraviť svoje zranenia.

Prosíme ťa, modli sa a oroduj za nás všetkých: aby sme neupadli do ľahostajnosti, aby sme otvorili oči a dokázali vidieť biedy a zranenia toľkých bratov a sestier obratých o ich dôstojnosť a o ich slobodu a počúvať ich volanie o pomoc. Amen.“

Pápež František zakončil spoločnú modlitbu zvolaním: „Svätá Jozefína Bakhita, oroduj za nás!“

-jb-

10 februára 2019, 20:45