Hľadaj

Vatican News

Video pápeža na február: Modliť sa za obete obchodovania s ľuďmi

Svätý Otec v mesiaci február 2019 vyzýva cez video k modlitbe za prijatie tých, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

V krátkom videu s úmyslom apoštolátu modlitby pápež v španielčine hovorí:

„Aj keď sa otroctvo snažíme ignorovať, nie je niečím, čo prislúcha len dávnym časom.

Tvárou v tvár tejto tragickej skutočnosti si nikto nemôže umyť ruky, ak nechce byť nejakým spôsobom spoluvinným v tomto zločine proti ľudskosti.

Nemôžeme ignorovať, že dnes existuje otroctvo vo svete rovnako či možno i viac než predtým.

Modlime sa za veľkodušné prijatie obetí obchodovania s ľuďmi, nútenej prostitúcie a násilia.“

Pripomeňme, že na zajtra 8. marca, ktorý je dňom liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity, patrónky obetí obchodovania s ľuďmi i boja proti nemu, pripadá Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. V tejto súvislosti spolu s februárovým videoposolstvom Svätého Otca Svetová sieť modlitby pápeža vydala komuniké, v ktorom chce upozorniť na problém moderného zotročovania ľudí.

Milióny mužov, žien i maloletých i bez sprievodu utekajú každý deň zo svojich krajín z dôvodu vojen, hladu a chudoby, politického či náboženského prenasledovania, čeliac zneužívaniam každého druhu. Vidíme ich a počujeme  o nich hovoriť každý deň a možno sme si na to už zvykli. „To, čo naopak nevidíme, sú zločinecké organizácie, ktoré ťažia za ich chrbtom, zotročujúc mužov, ženy a deti na úrovni pracovnej či sexuálnej, obchodovaním s orgánmi či nútiac ich k žobraniu a páchaniu zločinov”, uvádza sa v komuniké Svetovej siete modlitby pápeža.

Slovenskí biskupi v mesiaci február pozývajú k modlitbe na úmysel: Aby chorí na príhovor Panny Márie Lurdskej prežívali svoje utrpenie s Kristom, a tak prinášali v Cirkvi bohaté ovocie.

-zk-

07 februára 2019, 16:57