Hľadaj

Vatican News

Pápež František pripomenul pátra Pia: Miloval Cirkev aj s jej problémami

Pri generálnej audiencii v stredu 20. februára sa Svätý Otec najprv v Bazilike sv. Petra stretol s veľkou skupinou pútnikov z diecézy Benevento, ktorí sa prišli poďakovať za minuloročnú pápežovu návštevu v ich diecéze pri storočnici stigmatizácie sv. Pátra Pia z Pietrelčiny. V Aule Pavla VI. sa potom pápež František prihovoril veriacim v katechéze, na ktorej boli prítomné aj dve stovky veriacich zo Slovenska.

Okolo 2500 pútnikov z diecézy Benevento prišlo na ďakovnú púť pod vedením svojho duchovného otca, ktorým je arcibiskup metropolita Mons. Felice Accrocca. V tejto juhotalianskej diecéze sa nachádza mesto Pietrelčina, ktoré pápež František navštívil 17. marca minulého roka pri príležitosti 100. výročia daru stigiem a 50. výročia smrti svätého pátra Pia.

Pápež František si s veľkou srdečnosťou zaspomínal na minuloročné stretnutie a pripomenul aktuálnosť životného odkazu stigmatizovaného kapucína týmito slovami: „Vyznačoval sa pevnou vierou v Boha, stálou nádejou v nebeské skutočnosti, obetavým venovaním sa ľuďom, vernosťou Cirkvi, ktorú vždy miloval, so všetkými jej problémami a trápeniami.“

Tento životný postoj sv. Pia z Pietrelčiny pápež František osobitne zdôraznil:

„Miloval Cirkev, s toľkými problémami, ktoré Cirkev má, s toľkými jej trápeniami, s toľkými hriešnikmi. Pretože Cirkev je svätá, je nevestou Krista, ale my, synovia Cirkvi sme všetci hriešnici – a niektorí veľkí! – ale on miloval Cirkev aká bola, neničil ju jazykom, ako je to dnešnou módou. Nie! On miluje. Ten, kto miluje Cirkev, vie odpustiť, pretože vie, že on sám je hriešnikom a potrebuje odpustenie od Boha. Vie usporiadať veci, pretože Pán chce veci dobre usporiadať, ale vždy s odpustením: nedá sa žiť celý život v obviňovaní, v neustálom obžalúvaní Cirkvi. Komu je vlastná táto rola žalobcu? Kto je ten, ktorého Písmo nazýva veľkým žalobcom? Diabol! A tí, ktorí prechádzajú životom neustále obžalúvajúc, sú – nepoviem synmi, pretože diabol ich nemá – ale priateľmi, bratrancami, príbuznými diabla. Takto to však nejde, musí sa poukázať na nedostatky, ktoré treba napraviť, ale vo chvíli nahlásenia a odsúdenia nedostatkov Cirkev milujeme. Bez lásky, to je diablovo. Svätému pátrovi Piovi bolo vlastné oboje: miloval Cirkev so všetkými jej problémami a trápeniami, hriechmi jej synov. Nezabúdajte na toto.“

Pápež František po týchto slovách povzbudil pútnikov z Beneventa, aby stále viac chápali a prijímali Božiu lásku, ako zdroj a dôvod našej radosti.

Po tomto mimoriadnom úvodnom stretnutí v Bazilike sv. Petra generálna audiencia pokračovala v Aule Pavla VI. ako zvyčajne katechézou Svätého Otca z cyklu o modlitbe Otčenáš. Nechýbali na nej ani pútnici zo Slovenska. Stovka veriacich prišla z Kolačkova, okr. Stará Ľubovňa, ďalšie skupiny z Humenného a z farností Žilina-Solinky a Martin-sever.

-mh, jb-

21 februára 2019, 12:38