Hľadaj

Vatican News

Pápež navštívil Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj IFAD

Pápež František navštívil vo štvrtok 14. februára v Ríme sídlo Medzinárodného fondu pre poľnohospodársky rozvoj (IFAD), finančnej inštitúcie v rámci OSN zameranej na predchádzanie hladu a podvýžive. Svätý Otec vystúpil s prejavom pri otvorení 42. zhromaždenia Správnej rady IFAD a stretol sa aj so zástupcami domorodých národov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Medzinárodná finančná inštitúcia a špecializovaná agentúra OSN označovaná skratkou IFAD funguje od roku 1977 a sídli v priestoroch rímskej centrály Organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu FAO. Súčasným prezidentom organizácie je  Gilbert F. Houngbo, pôvodom z Toga, ktorý pápežovi odovzdal slovo po úvodných vystúpeniach rečníkov.

Pápež František skonštatoval, že napriek civilizačným výdobytkom dnes trpia hladom a podvýživou stámilióny ľudí:

„Je paradoxné, že veľká časť z vyše 820 miliónov ľudí trpiacich hladom a podvýživou vo svete žije vo vidieckych oblastiach a sú zamestnaní v potravinovej výrobe a poľnohospodárstve. Navyše, exodus z vidieka do mesta je globálny trend, ktorý nemôžeme v našich úvahách ignorovať.“

Pomoc nesmie vytvárať závislosť

Svätý Otec ocenil snaženia medzinárodného spoločenstva o dosiahnutie 17 rozvojových cieľov vytýčených do roku 2030, na čom sa podieľa svojou činnosťou aj IFAD. V súvislosti s témou aktuálneho 42. zhromaždenia Správnej rady IFAD  - „Inovácie a podnikateľské iniciatívy vo vidieckom prostredí“ – dal pápež František dôraz na aktívne zapojenie do zápasu s chudobou samotných obyvateľov, ktorých chudoba postihuje:

„Je potrebné priamo zaangažovať samotných postihnutých chudobou, bez toho, aby sme ich považovali čisto za príjemcov pomoci, čo by mohlo viesť k vytvoreniu ich závislosti. Ak si nejaká pospolitosť zvykne na závislosť, nevyvíja sa.“

Pápež František pripomenul pozitívne skúsenosti v tomto duchu v rámci samotnej organizácie  IFAD, ktorá v ostatných rokoch dosiahla lepšie výsledky prostredníctvom väčšej decentralizácie, podpory spolupráce v rámci krajín južnej hemisféry,  diverzifikácie zdrojov financovania a realizačných postupov, čoho výsledkom je lepšia znalosť.

Dať technológiu skutočne do služby chudobným

Aby však technické vymoženosti naozaj slúžili chudobným, musí veda kráčať ruka v ruke so svedomím, upozornil na záver svojho príhovoru pápež František:

„V tomto kontexte je potrebné podporovať «vedu so svedomím» a dať technológiu skutočne do služby chudobným. Na druhej strane by sa nové technológie nemali stavať proti miestnym kultúram a tradičným znalostiam, ale ich dopĺňať a byť s nimi v súčinnosti.“

Členom 42. zhromaždenia Správnej rady IFAD napokon pápež zaželal, aby svojou činnosťou prispeli k skutočne lepšiemu svetu:

„Aby vaša práca, úsilia a rokovania mohli byť v prospech tých, ktorí sú  vyraďovaní – v tejto kultúre vyraďovania – a v prospech obetí ľahostajnosti a egoizmu; aby sme tak mohli uzrieť úplné skoncovanie s hladom a hojnú úrodu spravodlivosti a prosperity.“

V rámci organizácie IFAD funguje osobitné Medzinárodné fórum domorodých národov, ktoré sa usiluje prispieť skúsenosťami pôvodného obyvateľstva k miestnemu rozvoju a vysporiadaniu sa s klimatickými zmenami. Svätý Otec sa po príhovore v pléne osobitne stretol vo vedľajšej sále s delegátmi tohto fóra pochádzajúcimi z 31 domorodých národov Ameriky, Afriky, Ázie a Tichomoria.

Domorodé národy poukazujú na omyl pokroku na účet zeme

„Domorodé národy sú živým volaním na podporu nádeje. Pripomínajú nám, že ako ľudské bytosti máme spoločnú zodpovednosť za ochranu „spoločného domu“. A ak ho doposiaľ určité rozhodnutia poškodzovali, nikdy nie je prineskoro sa poučiť a osvojiť si nový štýl života.“

Prekonávanie „bezohľadného individualizmu, nutkavého konzumizmu a chladného egoizmu“ je úlohou, v ktorej môžu pomôcť práve pôvodné národy späté s prírodným prostredím:

„Zem trpí a pôvodné národy vedia byť v dialógu so zemou, vedia ako zemi načúvať, hľadieť na ňu a dotýkať sa jej. Poznajú umenie dobre žiť v harmónii so zemou. A toto sa potrebujeme naučiť ako tí, ktorí sme azda pokúšaní pokrokárskymi ilúziami na účet zeme. Nezabudnime nikdy príslovie našich starých rodičov: Boh odpúšťa vždy, ľudia odpúšťajú niekedy, príroda neodpúšťa nikdy.“

Dialóg národov, nie delenie na prvú a druhú kategóriu

Pápež tiež upozornil na pretrvávajúce tendencie v kolektívnom podvedomí rozdeľovať ľudí na prvú a druhú kategóriu: na civilizované národy a na národy pôvodné či domorodé:

„Nie, to je veľký omyl pokroku vytrhnutého z koreňov, bez vzťahu k zemi ako matke. Je potrebné, aby obe skupiny národov viedli dialóg. Dnes je naliehavo potrebná taká „zmes kultúr“, kde múdrosť pôvodných národov dokáže viesť dialóg na rovnakej úrovni s múdrosťou rozvinutejších národov, bez potierania.“

Na záver sa Svätý Otec stretol s bežnými zamestnancami Medzinárodného fondu pre poľnohospodársky rozvoj. Kládol im na srdce udržať si entuziazmus vo svojej práci, vždy vnímať za papierovými dokumentmi konkrétne tváre ľudí a do tretice, milovať:

„Kto miluje, má fantáziu, aby objavil riešenia tam, kde iní vidia iba problémy.“

Pre pápeža Františka to bola už tretia návšteva v rímskom sídle zložiek OSN po tom, ako navštívil FAO v rokoch 2014 a 2017. V roku 2016 navyše navštívil v Ríme aj centrálu Svetového potravinového programu - WFP.

Pápež František v sídle IFAD (1 min.)
14 februára 2019, 15:49