Hľadaj

Vatican News
2019.02.03 Angelus 2019.02.03 Angelus  (Vatican Media)

Pápež pri Anjel Pána: I dnes svet potrebuje vidieť v učeníkoch Pána prorokov

Prinášame v plnom znení poludňajší príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána vo štvrtú nedeľu obdobia „Cez rok“, 3.februára 2019. Veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra pápež uviedol, že svet potrebuje vidieť v učeníkoch Pána prorokov, t. j. odvážnych ľudí, ktorí vytrvalo odpovedajú na povolanie kresťana.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu nám liturgia ponúkla epizódu zo synagógy v Nazarete, v ktorej Ježiš čítal úryvok z proroka Izaiáša a na konci prehlásil, že prečítané slová sa „dnes“ naplňujú v Ňom. Ježiš predstavuje samého seba ako toho, na kom spočinul Duch Pána, Duch Svätý, ktorý ho posvätil a poslal uskutočniť poslanie spásy ľudstva. 

Dnešné Evanjelium (porov. Lk 4,21-30) je pokračovaním uvedeného príbehu a predstavuje nám Ježišových krajanov v údive nad tým, že jeden z ich kraja, „Jozefov syn“, (v. 22) sa prezentuje ako Kristus, poslaný od Otca. Ježiš, vo svojej schopnosti preniknúť do myslí a sŕdc ľudí, rýchlo pochopí čo, si myslia jeho krajania. Tí, pretože ho poznajú ako iba jedného z nich, požadujú, aby svoje nezvyčajné „nárokovanie“ dokázal tým, že u nich v Nazarete urobí zázraky, ako to urobil v okolitých krajinách (porov. v. 23). Ježiš ale nechce a ani nemôže pristúpiť na túto logiku, pretože nie je v súlade s Božím plánom: Boh žiada vieru, oni ale žiadajú zázraky, znamenia; Boh chce spasiť všetkých, no oni chcú Mesiáša pre svoj vlastný prospech. Aby Ježiš vysvetlil Božiu logiku, dáva príklad dvoch veľkých prorokov z minulosti: Eliáša a Elizea, ktorých Boh poslal uzdravovať a zachraňovať nie Hebrejov, t. j. ľudí z iných národov, ktorí ale dôverovali jeho slovu. Proti pozvaniu otvoriť svoje srdcia spáse, ktorá je zadarmo a univerzálna, sa obyvatelia Nazareta vzbúrili, ba dokonca konajú agresívne, čo dospelo až do bodu, keď „vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu […] a odtiaľ ho chceli zhodiť“ (v. 29). Prvotný obdiv sa zmenil na agresiu, rebéliu proti Nemu.

Evanjelium nám ukazuje, že verejné účinkovanie Ježiša začína odmietnutím a hrozbou smrti, ktoré paradoxne prichádzajú zo strany jeho krajanov. Ježiš dobre vie, že uskutočniť poslanie, ktoré mu bolo zverené od Otca, si vyžaduje čeliť námahe, odmietnutiu, prenasledovaniu a porážke. Je to cena, ktorú musí zaplatiť každé pravé proroctvo, tak v minulosti ako i dnes. Tvrdé odmietnutie však Ježiša neodradí, nezabrzdí jeho cestu ani nezabráni úrodnosti jeho prorockého konania. Ježiš ide ďalej svojou cestou (porov. v. 30) dôverujúc Otcovej láske.

I dnes svet potrebuje vidieť v učeníkoch Pána prorokov, t. j. odvážnych ľudí, ktorí vytrvalo odpovedajú na povolanie kresťana. Ľudí, ktorí aktívne odpovedajú na „šťuchanec“ Ducha Svätého, ktorý ich posiela ohlasovať nádej a spásu chudobným a vyradeným na okraj; ľudí, ktorí nasledujú logiku viery a nie zázrakov; ľudí, ktorí sú 2 oddaní službe všetkým bez uprednostňovania a vyraďovania. Skrátka: ľudí, ktorí sú otvorení prijať v sebe samých vôľu Otca a chcú o nej verne svedčiť aj ostatným. Prosme najsvätejšiu Matku Máriu, aby sme mohli rásť na našej ceste s tým istým apoštolským zápalom pre Božie kráľovstvo, ktorý sprevádzal Ježišovo poslanie.

(Preklad: Slovenská redkacia VR) -mk-

04 februára 2019, 12:28