Hľadaj

Vatican News

Posledný deň pápeža v Abú Zabí: Najväčšie kresťanské slávenie na Arabskom polostrove

Posledný deň svojej apoštolskej návštevy v Spojených arabských emirátoch Svätý Otec venoval stretnutiu s miestnou Cirkvou. Navštívil Katedrálu sv. Jozefa v Abú Zabí a slávil Eucharistiu na štadióne šejka Zayeda (Zayed Sports City) za účasti 180 tisíc veriacich.

Svätý Otec sa ráno rozlúčil s personálom rezidencie Al Mushrif Palace, ktorá ho hostila počas jeho návštevy krajiny, ako aj s apoštolským nunciom v Spojených arabských emirátoch Mons. Franciscom Padillom, s apoštolským vikárom Južnej Arábie Mons. Paulom Hinderom, i so skupinou kapucínov a kňazov z apoštolského vikariátu Južnej Arábie.

Pápež navštívil Katedrálu sv. Jozefa v Abú Zabí

V Katedrále sv. Jozefa v Abú Zabí, ktorá je jedným z celkovo dvoch katolíckych kostolov v celom emiráte Abú Zabí, Svätý Otec v sprievode apoštolského vikára i nuncia v krajine pozdravil miestnu komunitu veriacich na čele s miestnym farárom Johnsonom Kadukanmakalom, ktorý je pôvodom z indickej Keraly. Katedrála, ktorá bola postavená v roku 1962, nemá žiadne vonkajšie kresťanské znaky, ani vežu či výrazný kríž. Farnosť katedrály tvorí komunita 100-tisíc veriacich, prisťahovalcov zo všetkých kútov sveta – sväté omše sa tu slávia okrem arabčiny aj vo francúzštine, v jazyku tagalog, malay, urdu a tamyl.  

Svätý Otec, ktorého v katedrále čakalo zhruba 300 jasajúcich veriacich, sa tu v tichu pomodlil a uctil si oltár kyticou kvetov. Prítomným udelil svoje požehnanie a poďakoval sa im za ich svedectvo viery.

Prvá svätá omša celebrovaná pápežom na Arabskom polostrove

Posledným bodom pápežovej návštevy v Spojených arabských emirátoch bola svätá omša, ktorú slávil na štadióne šejka Zayeda za prítomnosti 180-tisíc ľudí. Katolíci tu boli z približne 100 rozličných národností a prítomných bolo dokonca i štyri tisíc moslimov. Išlo o najväčšie kresťanské slávenie v histórii celého Arabského polostrova, ako aj o vôbec prvú verejnú svätú omšu pápeža na tomto území. Keďže štadión má kapacitu 43-tisíc miest, väčšina veriacich sledovala slávenie na veľkoplošných obrazovkách vonku.

Zloženie veriacich bolo rozmanité aj z hľadiska rítov: boli tu veriaci chaldejskí, koptskí, gréckokatolícki, grécko-melchitskí, latinskí, maronitskí, sýrskokatolícki, sýrsko-malabarskí i sýrsko-malankarskí.

Pripomeňme, že katolíci v krajine tvoria 10%, väčšinou ide o prisťahovalcov za prácou pochádzajúcich z Ázie, Filipín, Indie a iných krajín Blízkeho východu.  

Votívnu svätú omšu za pokoj a spravodlivosť, ktorú spevom sprevádzal veľký zbor, slávil pápež v bielom liturgickom rúchu v angličtine a latinčine. Liturgické čítania odzneli v arabčine i angličtine a modlitby veriacich v kórejčine, jazyku konkani, urdu, tagalog, vo francúžštine a malajštine.

Homília pápeža: Blahoslavenstvá sú cestovnou mapou života

Svätý Otec v homílii vychádzal z úryvku o blahoslavenstvách z Evanjelia podľa Matúša (Mt 5,1-12a). Blahoslavenstvá, ktoré prevracajú logiku sveta naruby, sú cestovnou mapou života, uviedol Svätý Otec:

„Drahí bratia a sestry, (...) žiť blahoslavenstvá si nevyžaduje robiť senzačné gestá. Pozrime sa na Ježiša: nezanechal nijakú knihu, neskonštruoval nič impozantné. Keď nám hovorí, ako žiť, nežiada budovať obrovské diela alebo sa vyznačiť konaním výnimočných činov. Žiada nás zrealizovať iba jedno jediné umelecké dielo, možné pre všetkých: dielo nášho života. Blahoslavenstvá sú teda cestovnou mapou života: nevyžadujú si nadľudské činy, ale napodobňovanie Ježiša v každodennom živote. Pozývajú nás udržiavať si naše srdce čisté, praktizovať miernosť a spravodlivosť napriek všetkému, byť milosrdnými ku všetkým, prežívať trápenia v zjednotení s Bohom. Je to svätosť každodenného života, ktorá nepotrebuje zázraky a neobyčajné znamenia. Blahoslavenstvá nie sú pre nadľudí, ale pre tých, ktorí v každodennom živote musia čeliť výzvam a skúškam. Kto ich žije, ako žiada Ježiš, robí svet čistým. Je ako strom, ktorý aj vo vyprahnutej pôde každý deň do seba nasáva zamorený vzduch a vypúšťa kyslík.“

Pápež František na záver poďakoval predstaviteľom miestnej Cirkvi i veriacim a dodal: „Naša Presvätá Matka nech vás uchováva v láske k Cirkvi a v radostnom svedectve Evanjelia.“

Mons. Hinder: 800. výročie stretnutia sv. Františka s egyptským sultánom

Na záver Svätého Otca pozdravil apoštolský vikár Južnej Arábie Mons. Paul Hinder OFM Cap. Pripomenul 800. výročie stretnutia medzi sv. Františkom z Assisi a sultánom Malikom Al Kamilom v Egypte, pričom povedal:

„Bolo to stretnutie charakterizované vzájomnou úctou. Rovnakým spôsobom ste Vy prišli do moslimskej krajiny s úmyslom urobiť to, čo vykonal sv. František v roku 1219. My kresťania sa snažíme nasledovať pokyn sv. Františka, ktorý dal svojím spolubratom a „žiť duchovne medzi moslimami ... neusilujúc sa o diskusie a jednoducho uznávajúc, že sme kresťania.“

Rozlúčková ceremónia na letisku

Rozlúčková ceremónia na letisku

Zo štadióna šejka Zayeda smerovali kroky pápeža Františka na prezidentské letisko v Abú Zabí, kam sa s ním prišiel rozlúčiť korunný princ Mohammed bin Zayed Al Nahyan i členovia miestnej Cirkvi.

Prítomní boli aj členovia pápežskej delegácie: vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri a prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni, substitút štátneho sekretariátu Mons. Edgar Peña Parra a sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Lietadlo Boeing 787 aerolínií Ethiad na palube so Svätým Otcom odletelo z Abú Zabí o 10.23 nášho času (o 13.23 v Spojených arabských emirátoch). Po sedemhodinovom lete ponad krajiny: Bahrajn, Kuvajt, Irak, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Grécko, priletí pápež na rímske letisko Fiumicino. Svätý Otec ako zvyčajne zaslal zdvorilostný telegram hlavám spomínaných štátov. Predpokladaný čas príletu do Ríma je o 17.00.

-zk-

05 februára 2019, 15:04