Hľadaj

Vatican News
2019.02.06 Udienza Generale 2019.02.06 Udienza Generale  (Vatican Media)

Katechéza: Súhrn apoštolskej cesty do Spojených arabských emirátov

Prinášame plné znenie katechézy pápeža Františka počas generálnej audiencie 6. februára 2019 v Aule Pavla VI., v ktorej zhrnul svoju apoštolskú cestu do Spojených arabských emirátov (3. – 5. februára 2019).

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Knihy Genezis:

«[Po potope] Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! (...) Budem vás brať na zodpovednosť za krv z každého z vás; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera aj človeka, aj ľudí medzi sebou budem brať na zodpovednosť za dušu človeka, každého z jeho bratov». (Gn 9,1.5)

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V predošlých dňoch som vykonal krátku apoštolskú cestu do Spojených arabských emirátov. Cestu krátku, avšak veľmi dôležitú, ktorá nadväzujúc na stretnutie z roku 2017 v Al Azhare v Egypte, napísala novú kapitolu dejín v dialógu medzi kresťanstvom a islamom, ako aj v úsilí o podporovanie pokoja vo svete na základe ľudského bratstva.

Vôbec po prvýkrát sa pápež vybral na Arabský polostrov. A Božia prozreteľnosť chcela, aby ním bol pápež menom František, 800 rokov po tom, ako sv. František z Assisi navštívil sultána al-Malika al-Kamila. Počas tejto cesty som častokrát myslel na  sv. Františka: pomáhal  mi  udržiavať si v srdci Evanjelium, lásku Ježiša Krista,  zatiaľ čo som prežíval rozličné momenty návštevy; v mojom srdci bolo Kristovo Evanjelium, modlitba k Otcovi za všetky jeho deti, osobitne za tie najchudobnejšie, za obete nespravodlivostí, vojen, biedy...; modlitba za to, aby bol dialóg medzi kresťanstvom a islamom rozhodujúcim faktorom pre pokoj v dnešnom svete.

Zo srdca ďakujem korunnému princovi, prezidentovi, vice-prezidentovi a všetkým autoritám Spojených arabských emirátov, ktorí ma veľmi srdečne prijali. Táto krajina v posledných desaťročiach veľmi vzrástla: stala sa križovatkou medzi Východom a Západom, jednou multietnickou a multináboženskou „oázou“, a teda vhodným miestom na šírenie kultúry stretnutia. Veľké uznanie vyjadrujem biskupovi Paulovi Hinderovi, apoštolskému vikárovi Južnej Arábie, ktorý pripravil a zorganizoval podujatia týkajúce sa katolíckej komunity a moje „ďakujem“ sa s láskou rozširuje aj na kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí animujú kresťanskú prítomnosť v tejto zemi.

Mal som príležitosť pozdraviť prvého kňaza – deväťdesiatnika –, ktorý tam založil mnoho komunít. Je na invalidnom vozíku, je slepý, avšak neschádza mu úsmev z perí – úsmev plynúci z toho, že slúžil Pánovi a že vykonal mnoho dobra.  Pozdravil som aj ďalšieho kňaza – deväťdesiatnika –, tento však kráčal po svojich nohách a ešte stále pracuje. Je skvelý! Stretol som aj mnoho kňazov, ktorí tam pôsobia v službách kresťanských komunít latinského, sýrsko-malabarského, sýrsko-malankarského a maronitského rítu, ktorí pochádzajú z Libanonu, z Indie, Filipín a ďalších krajín.

Okrem príhovorov bol v Abú Zabí urobený ďalší krok: veľký imám z Al-Azharu a ja sme podpísali Dokument o ľudskom bratstve, v ktorom spoločne potvrdzujeme všeobecné povolanie všetkých mužov a žien byť bratmi, keďže sme Boží synovia a dcéry, odsudzujeme každú formu násilia, obzvlášť to, ktoré je kryté náboženskými motiváciami, a zaväzujeme sa šíriť vo svete autentické hodnoty a pokoj. Tento dokument sa bude študovať na školách a univerzitách mnohých krajín. No odporúčam aj vám, aby ste si ho prečítali a spoznali ho, pretože dáva mnoho podnetov k tomu, ako napredovať v dialógu o ľudskom bratstve.

V dobe, akou je tá naša, v ktorej je silné pokušenie uvidieť v akcii zrážku medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou a tiež považovať náboženstvá za zdroje konfliktov, chceli sme ponúknuť ďalšie jasné a rozhodné znamenie, že naopak, je možné stretnúť sa, je možné rešpektovať sa a viesť dialóg, a že aj v rôznorodosti kultúr a tradícií sa kresťanský a islamský svet vzájomne oceňujú a chránia spoločné hodnoty: život, rodinu, zmysel pre náboženstvo, úctu k starším ľuďom, vzdelávanie mladých ľudí a mnohé ďalšie.

V Spojených arabských emirátoch žije približne viac ako milión kresťanov: sú to pracovníci pôvodnom z rôznych ázijských krajín. Včera ráno som sa stretol so zastúpením katolíckej komunity v Katedrále sv. Jozefa v Abú Zabí – je to veľmi jednoduchý chrám –  a po tomto stretnutí som slávil pre všetkých svätú omšu. –  Bolo ich tak veľa! –  Hovorili mi, že okrem tých, čo boli vo vnútri štadióna, ktorý má kapacitu 40 tisíc ľudí, tí, ktorí boli pred veľkoplošnými obrazovkami mimo štadióna, dosiahli počet 150 tisíc! Slávil som teda Eucharistiu na mestskom štadióne ohlasujúc evanjelium blahoslavenstiev. Počas svätej omše koncelebrovanej s prítomnými patriarchami, vyššími arcibiskupmi a biskupmi, sme sa modlili zvlášť za pokoj a spravodlivosť s osobitným úmyslom za Blízky východ a Jemen.

Drahí bratia a sestry, táto cesta patrí k Božím „prekvapeniam“. Chváľme preto Boha a jeho prozreteľnosť a modlime sa, aby rozosiate semienka priniesli plody podľa jeho svätej vôle.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -zk, mh-

06 februára 2019, 13:59