Hľadaj

Vatican News
Novinársky brífing o priebehu prvého dňa stretnutia Novinársky brífing o priebehu prvého dňa stretnutia  

Pápež zhrnul 21 podnetov na reflexiu o ochrane maloletých

Na začiatku stretnutia vo Vatikáne na tému „Ochrana maloletých v cirkvi“ pápež František pripravil pre účastníkov heslovité podnety, ktoré majú napomôcť ich spoločnému uvažovaniu. Ide o 21 „bodov reflexie“ formulovaných rôznymi biskupskými komisiami a konferenciami. Pápež František ich zhrnul do zoznamu, ktorý rozdali prítomným.

Na zozname s 21 bodmi sa nachádzajú napr. požiadavka „zabezpečiť štruktúry načúvania, zložené z vyškolených osôb a odborníkov, kde sa bude vykonávať prvé rozlišovanie prípadov predpokladaných obetí“ (2). Ďalší podnet sa týka „vypracovania spoločných postupov pre preskúmanie obvinení, ochranu obetí a právo obvinených na obhajobu“ (4).

Iný bod hovorí o potrebe „sprevádzať, chrániť a liečiť obete, ponúknuť im všetku potrebnú podporu na kompletné uzdravenie“ (8). Pre nahlasovanie prípadov zo strany obetí „je potrebné, aby sa tam, kde ešte nie je, zriadil orgán ľahko dostupný pre obete, ktoré chcú nahlásiť eventuálne trestné činy. Ide o orgán s autonómiou aj voči miestnym cirkevným autoritám a zložený z odborníkov (klerikov i laikov), ktorí vedia vyjadriť pozornosť Cirkvi voči tým, ktorí sa v tejto oblasti cítia dotknutí nevhodnými postojmi zo strany duchovných“ (21).

Na zozname podnetov je aj požiadavka „upevniť spoluprácu so všetkými ľuďmi dobrej vôle a pracovníkmi masmédií, aby sa mohlo rozoznávať a odlíšiť pravé prípady od falošných, obvinenia od očierňovaní, na vylúčenie pomsty a podsúvania, klebiet a diskreditácie“ (11). Iný bod je zameraný na „právo na obhajobu: je potreba chrániť podľa prirodzeného i kánonického práva aj princíp prezumpcie neviny, kým sa nepreukáže vina obvineného. Preto je treba vylúčiť zverejnenie zoznamov obvinených, aj zo strany diecéz, pred predbežným prešetrením a definitívnym rozsudkom“ (14).

Jeden z bodov hovorí aj o „zvýšení minimálneho veku manželstva na 16 rokov“ (12).

-jb-

21 februára 2019, 18:01