Hľadaj

Vatican News
Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer  (ANSA)

Pápež František: Aby priestory Cirkvi boli vždy plne bezpečné pre deti

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 24. februára sa pápež František prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra okrem zvyčajného zamyslenia nad nedeľným Božím slovom aj osobitným vyhlásením na záver celocirkevného stretnutia o ochrane maloletých. Potvrdil v ňom plné zaangažovanie sa Cirkvi v spoločnom boji proti násiliu na deťoch na celom svete.

Svätý Otec po udelení poludňajšieho požehnania predniesol z okna Apoštolského paláca tieto slová:

„Drahí bratia a sestry, dnes dopoludnia sa uzavrelo tu vo Vatikáne veľmi dôležité stretnutie na tému ochrany maloletých. Boli zvolaní patriarchovia, predsedovia všetkých biskupských konferencií, hlavy východných katolíckych cirkví, reprezentanti predstavených mužských i ženských rehoľných kongregácií a rozliční moji spolupracovníci v Rímskej kúrii.

Ako viete, problém sexuálneho zneužívania voči maloletým

zo strany členov duchovenstva vyvolal už pred časom ťažké pohoršenie v Cirkvi a vo verejnej mienke, tak pre dramatické utrpenie obetí, ako aj pre neospravedlniteľné nevenovanie pozornosti voči nim a krytie vinníkov zo strany zodpovedných v Cirkvi.

Keďže je to problém rozšírený na každom kontinente, želal som si, aby sme sa k nemu postavili spoločne, spôsobom spoluzodpovedným a kolegiálnym, my duchovní pastieri katolíckych spoločenstiev v celom svete. Načúvali sme hlasu obetí, modlili sme sa a prosili o odpustenie Boha i zranené osoby, uvedomili sme si naše zodpovednosti, našu povinnosť zjednať spravodlivosť v pravde, radikálne odmietnuť každú formu zneužívania moci, svedomia i sexuality.

Chceme, aby všetky aktivity a priestory Cirkvi boli vždy plne bezpečné pre maloletých; aby sa prijali všetky možné opatrenia, aby sa podobné zločiny nezopakovali; aby sa Cirkev opätovne stala absolútne vierohodnou a spoľahlivou vo svojom poslaní služby a výchovy pre maličkých podľa Ježišovho učenia.

Týmto spôsobom budeme vedieť spolupracovať s celým naším srdcom

a účinne, spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle a so všetkými zložkami a pozitívnymi silami spoločnosti, vo všetkých krajinách a na medzinárodnej úrovni, aby sa až do dôsledkov a v každej jej podobe porazila mimoriadne závažná pliaga násilia voči stovkám miliónov maloletých, detí, dievčat a chlapcov, na celom svete.“

(Preklad Slovenská redakcia VR)

-jb-

24 februára 2019, 19:51