Vatican News
Majstrovský úlovok fotografa počas poludňajšieho príhovoru Svätého Otca Majstrovský úlovok fotografa počas poludňajšieho príhovoru Svätého Otca  (AFP or licensors)

Anjel Pána v 5. nedeľu: Zázračný rybolov a Petrova veľkodušná odpoveď

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 10. februára.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium (porov. Lk 5,1-11) nám ponúka Lukášovo rozprávanie o povolaní sv. Petra. Jeho meno – ako dobre vieme – bolo Šimon a bol rybárom. Ježiš ho vidí na brehu Galilejského jazera ako si spolu s ostatnými rybármi dáva do poriadku siete. Nachádza ho unaveného a sklamaného, lebo predošlú noc nič neulovili. Ježiš ho ale prekvapí niečím, čo nečakal: nastúpi na jeho loď a poprosí ho, aby odrazil trochu od brehu, lebo chce k ľuďom hovoriť odtiaľ; bolo tam množstvo ľudí. Tak sa Ježiš usadí do Šimonovej loďky a učí zástup, ktorý sa zhromaždil na brehu. Avšak Ježišove slová otvoria k dôvere aj srdce Šimona. Ježiš teda podnikne ďalší neočakávaný „krok“ a povie mu: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (v. 4).

Šimon odpovedá s istou námietkou: „Učiteľ, celú noc sme sa

namáhali, a nič sme nechytili...“ (v. 5). A, ako skúsený rybár, mohol dodať: „Ak sme nedokázali nič chytiť v noci, o to menej niečo ulovíme cez deň“. Lenže Šimon, inšpirovaný Ježišovou prítomnosťou a jeho slovom, hovorí: „... ale na tvoje slovo spustíme siete“ (v. 5). Je to odpoveď viery, ktorú sme povolaní dávať aj my; je to postoj odovzdania sa k dispozícii, ktorý Pán žiada od všetkých svojich učeníkov, najmä od tých, ktorí vykonávajú úlohy spojené so zodpovednosťou v Cirkvi. Petrova poslušnosť vo viere prináša mimoriadny výsledok: „Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali“ (v. 6).

Ide teda o zázračný rybolov ako znamenie moci Ježišovho slova: keď sa Ježišovi veľkodušne odovzdáme do služby, uskutoční v nás veľké veci. Ježiš takto koná s každým jedným z nás: žiada od nás, aby mohol nastúpiť na loďku nášho života a aby sme spoločne s ním mohli vyraziť na nové more, ktoré sa ukáže bohaté na prekvapenia. Jeho pozvanie vyraziť na šíre more medzi ľudí našej doby, aby sme mohli byť svedkami jeho dobroty a milosrdenstva, dáva zmysel našej vlastnej existencii, ktorá často riskuje, že sa obmedzí iba na samú seba.

Niekedy môžeme na toto pozvanie, s ktorým sa na nás obracia božský Učiteľ, zareagovať s prekvapením a zostať voči nemu nerozhodní, v pokušení odmietnuť ho z dôvodu pocitu vlastnej nedostatočnosti. Aj Peter po neuveriteľnom rybolove hovorí Ježišovi: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“ (v. 8). Je nádherná táto pokorná modlitba: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“. No Šimon to hovorí na kolenách pred tým, v ktorom už rozpoznal svojho „Pána“. A Ježiš ho povzbudzuje: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí“ (v. 10); lebo Boh, ak mu veríme, nás oslobodzuje od našich hriechov a otvára pred nami nový horizont: spolupracovať na jeho poslaní.

Ten najväčší zázrak, ktorý Ježiš uskutočnil pre Šimona a ostatných sklamaných a unavených rybárov neboli ani tak plné siete rýb, ako to, že im pomohol nestať sa obeťami sklamania a skľúčenosti, keď sa človeku nedarí. Otvoril ich tomu, aby sa stali ohlasovateľmi a svedkami jeho slova a Božieho kráľovstva. A odpoveď učeníkov bola pohotová a rozhodná: „A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním“ (v. 11). Nech nám Svätá Panna Mária, vzor ochoty úplne sa podvoliť Božej vôli, pomáha vnímať čaro Pánovho povolania, a urobí nás pohotovými spolupracovať s ním, aby sa na každé miesto rozšírilo jeho slovo spásy.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

Videozáznam - Anjel Pána, 10. februára
10 februára 2019, 20:09