Hľadaj

Vatican News
Pope Francis leads the Epiphany mass Pope Francis leads the Epiphany mass   (ANSA)

Pápež František na Zjavenie Pána: Ježišovo svetlo si žiada osobný postoj

Na Slávnosť Zjavenia Pána v nedeľu 6. januára celebroval pápež František vo Vatikánskej bazilike spolu s kardinálmi, členmi Rímskej kúrie a stovkami kňazov. Pri modlitbe Anjel Pána zablahoželal východným cirkvám pred slávením Vianoc. Pápež vyzval európskych lídrov k solidarite voči 49 zachráneným migrantom na dvoch lodiach v Stredozemnom mori, ktoré márne hľadajú prístav, kde by ich vysadili.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V typickej vianočnej slávnostnosti liturgie za hojnej účasti veriacich si Svätý Otec pri vstupe uctil podobu malého Ježiška. Po evanjeliu diakon slávnostným spevom oznámil dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých liturgických sviatkov. V roku 2019 sa bude Veľká noc sláviť pomerne neskoro, 21. apríla. V sprievode s obetnými darmi sa pápežovi predstavil aj mladý manželský pár s trojčatami na rukách.

Myšlienky z homílie Svätého Otca

 

Sviatok Epifánie, čiže Zjavenia Pána sa týka „nádhernej skutočnosti, že Boh prišiel pre všetkých: každý národ, jazyk a ľud je ním prijatý a milovaný. Symbolom toho je svetlo, ktoré prichádza ku všetkému a všetko osvetľuje,“ vysvetlil v homílii Svätý Otec.

Boh sa ukazuje všetkým, no spôsob, akým to robí vyvoláva prekvapenie, pokračoval pápež a na slovách Matúšovho a Lukášovho evanjelia ukázal, ako si Boh volí pre svoje zjavenie sa nie oslnivé miesta a mocné osobnosti sveta, ale naopak skromné a nenápadné.

„Boh sa ponúka, nenatíska sa. Osvecuje, ale neoslepuje. Vždy je tu veľké nebezpečenstvo spliesť si Božie svetlo so svetlami sveta. (...) Jeho jemné svetlo žiari v poníženej láske. Koľkokrát sme sa ako Cirkev pokúšali zaskvieť vlastným svetlom! No nie my sme slnkom ľudstva. Sme mesiacom, ktorý hoci má aj svoje tiene, odzrkadľuje pravé svetlo, Pána. Cirkev je mysterium lunae (tajomstvo luny), a svetlom sveta je Pán. On, nie my.“

Ďalšou podmienkou, o ktorej hovoril Svätý Otec v homílii je otvorenosť a ochota vstať a vydať sa na cestu, tak ako mudrci z Východu:

„Božie svetlo prichádza k tomu, kto ho prijme. (...) Nestačí vedieť, kde sa Ježiš narodil, tak ako zákonníci, ak tam neprídeme. Nestačí vedieť, že sa Ježiš narodil, tak ako Herodes, ak sa s ním nestretneme. Keď sa jeho «kde» stane naším «kde», jeho «kedy» naším «kedy», jeho osoba naším životom, vtedy sa proroctvá na nás vyplnia. Takto sa Ježiš narodí vnútri a stane sa živým Bohom pre mňa“.

Dnešný sviatok je pre kresťana výzvou napodobniť mudrcov, ktorí „nediskutujú, ale kráčajú“,  nezostávajú stáť a pozerať, ale „vstupujú do Ježišovho domu“, ktorí „sa nestavajú do stredu, ale klaňajú sa jemu, ktorý je stredom“. Neupínajú sa na svoje plány, ale sú „pripravení vybrať sa inou cestou“.

„V ich konaní je úzky kontakt s Pánom, radikálna otvorenosť voči nemu, totálna zaangažovanosť pre neho. Spolu s ním používajú jazyk lásky, rovnakú reč, akou Ježiš, hoci ešte nemluvňa, už hovorí. Mudrci totiž prichádzajú za Pánom nie aby prijímali, ale aby darovali. Spytujme sa: Priniesli sme na Vianoce nejaký dar Ježišovi, k jeho sviatku, alebo sme si vymenili darčeky iba medzi nami?“

Spolu s vysvetlením symboliky darov zlata, kadidla a myrhy pápež František zdôraznil, že to, čo je Božích očiach cenné, je milosrdenstvo voči tomu, kto sa nemá čím zavďačiť, čiže nezištnosť:

„V tomto čase Vianoc, ktorý sa chýli ku koncu, nepremárnime príležitosť venovať pekný dar nášmu Kráľovi, ktorý prišiel pre všetkých nie na okázalých scénach sveta, ale v žiarivej chudobe Betlehema. Ak to urobíme, jeho svetlo na nás zažiari.“

Omša slávnosti Zjavenia Pána (videozáznam)

Poludňajšie stretnutie pri modlitbe Anjel Pána

 

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca 60 tisíc veriacim na Námestí sv. Petra. V príhovore položil dôraz na potrebu otvoriť sa voči Ježišovmu svetlu a voči jeho novosti.

Pápež vyzval európskych lídrov k solidarite s migrantmi

Po spoločnej modlitbe a udelení požehnania pápež František predniesol výzvu k solidarite s migrantmi  akútnej situácii na Stredozemnom mori:

„Už niekoľko dní sa 49 osôb zachránených v Stredozemnom mori nachádza na palube dvoch lodí mimovládnych organizácií, ktoré hľadajú bezpečný prístav, kde by ich mohli vysadiť. Obraciam sa s naliehavou výzvou na európskych lídrov, aby preukázali konkrétnu solidaritu voči týmto osobám.“

Blahoprianie východným cirkvám k sláveniu Vianoc

Pápež František na poludnie vyjadril osobitný pozdrav východným cirkvám,

katolíckym i pravoslávnym, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom a budú v nasledujúci deň 7. januára sláviť Vianoce.

Svätý Otec pripomenul aj tohtoročný Misijný deň detí a pozdravil účastníkov tradičného folkloristického Trojkráľového sprievodu, ktorý sa dnes konal medzi Anjelským hradom a Vatikánom. Pápež na diaľku pozdravil aj trojkráľové sprievody, ktoré sa konali v početných poľských mestách.

Pripomeňme, že tohto roku sa popri iných hlavných mestách Európy mohla pochváliť Trojkráľovým sprievodom aj Bratislava, vďaka dobrovoľníckej iniciatíve nadšencov.

06 januára 2019, 20:02