Vatican News
Pope Francis' general audience Pope Francis' general audience  (ANSA)

Prvá generálna audiencia v novom roku: Evanjelium je revolučné

Pri prvej tohtoročnej generálnej audiencii v stredu 2. januára sa Svätý Otec v katechéze vrátil k téme modlitby Otčenáš. Tentokrát sa zameral na dôležitosť jej umiestnenia v kontexte evanjeliovej „Reči na vrchu“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Pri generálnej audiencii v Aule Pavla VI. zaplnenej pútnikmi z celého sveta sa dnes prítomným predstavili aj akrobati z Cirkusu Kuba. Svoje kúsky predviedli v pestrofarebných kostýmoch za zvukov kubánskych rytmov, pričom do programu zapojili aj Svätého Otca, keď mu žonglér vsadil na prst točiacu sa loptu.

Revolúcia Evanjelia

Modlitbe Otčenáš predchádzajú Blahoslavenstvá, v ktorých Ježiš prevracia na ruby ľudskú logiku a vyzdvihuje tých ľudí a tie situácie, ktorými svet opovrhuje, vysvetlil pápež

 a dodal:

„Toto je revolúcia Evanjelia. ... Evanjelium nás nenecháva v nerušenosti. Burcuje nás, je revolučné. ... Je to akoby Ježiš povedal: hor’ sa, vy, čo v srdci nosíte tajomstvo Boha, ktorý zjavil svoju všemohúcnosť v láske a v odpustení!“

Byť synmi nebeského Otca

Ako podotkol Svätý Otec, základom celej Reči na vrchu je posolstvo „byť synmi nebeského Otca“. Kresťana charakterizoval nasledovne:

„Kresťan nie je niekto, čo sa usiluje byť lepším od iných; vie, že je hriešnikom ako všetci. Kresťan je jednoducho človek, ktorý zostáva stáť pred novým Horiacim krom, pred zjavujúcim sa Bohom, ktorý so sebou nenesie záhadu nevysloviteľného mena, ale ktorý žiada svoje deti, aby ho vzývali menom „Otec“, aby sa nechali obnoviť jeho mocou a odzrkadľovali lúč jeho dobroty pre tento svet, ktorý tak veľmi prahne po dobre a tak veľmi čaká na dobré správy.

Vyvarovať sa pokrytectvu a modlitbe plnej rečí

Podľa slov Petrovho nástupcu Ježiš v Reči na vrchu zároveň vystríha pred pokrytcami i pred pohanským štýlom modlitby. Preto kresťania, ktorí síce chodia do kostola, no potom vydávajú svedectvo nenávisti či ohovárania druhých, spôsobujú pohoršenie a sú škandálom, uviedol Svätý Otec. Ma margo modlitby povedal:

„...stačí sa vo svojom vnútri postaviť pred Boha, pripomenúť si Otcovu lásku, a toto postačuje, aby sme boli vyslyšaní. Je pekné si uvedomiť, že náš Boh nepotrebuje nijaké obety na vydobytie si jeho priazne! Náš Boh nič nepotrebuje: v modlitbe žiada len aby sme mali otvorený kanál komunikácie s ním a stále tak objavovali, že sme jeho nadovšetko milovanými deťmi. A on nás miluje tak veľmi.“

-zk-

02 januára 2019, 14:10