Hľadaj

Vatican News
2018.11.30 copertina di un nuovo libro di papa Francesco “La forza della vocazione” 2018.11.30 copertina di un nuovo libro di papa Francesco “La forza della vocazione” 

Vychádza knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“

Nový knižný rozhovor s pápežom Františkom „Sila povolania“ s podtitulom „Zasvätený život dnes“ vyjde 3. decembra paralelne v desiatich jazykoch vrátane poľštiny a čínštiny.

„Myslím na tých kňazov, na tie sestry, na tých bratov, ktorí pracujú na perifériách alebo v strede miest. Na tie zasvätené osoby, ktoré nič nepredstierajú, nerobia hluk, ale nebojácne pracujú,“ hovorí Svätý Otec František. Okrem povolania a formácie mužov a žien, „ktorí robia teológiu zasväteného života jeho praktickým žitím a modlitbou“ sa v rozhovore venuje i ďalším aktuálnym otázkam. Vyjadruje sa tiež k ohrozeniam zasväteného života, akými sú zosvetštenie, klerikalizmus či ideológie.

Interview v knižnom rozsahu 120 strán zrealizoval španielsky klaretín Fernando Prado, riaditeľ vydavateľstva Publicaciones Claretianas, pri štvorhodinovom stretnutí s pápežom 9. augusta 2018 v Dome sv. Marty.

Rozhovor, preložený zo španielskeho originálu „La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy“, sa redakčne člení na tri časti: „Hľadieť na minulosť s vďačnosťou“, „Žiť súčasnosť s nadšením“ a „Pozerať do budúcnosti s nádejou“. Úvod napísal realizátor projektu Fernando Prado. Španielsky klaretínsky misionár sa narodil sa v roku 1969 v Bilbau a vyučuje na rehoľnom teologickom inštitúte v Madride misiológiu, komunikáciu a teológiu zasväteného života.

-jb-

01 decembra 2018, 10:52