Vatican News
Tradičný moment modlitby pápeža za obyvateľov Ríma na slávnosť Nepoškvrnenej Tradičný moment modlitby pápeža za obyvateľov Ríma na slávnosť Nepoškvrnenej 

Svätý Otec si uctil Nepoškvrnenú modlitbou na Španielskom námestí

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra si pápež František prišiel uctiť Nepoškvrnenú pred mariánskym stĺpom na Španielskom námestí v centre Ríma. Prišiel sa pomodliť aj pred jej milostivým obrazom v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Na Španielske námestie prišiel Svätý Otec pred štvrtou popoludní. Za hojnej účasti veriacich, medzi ktorými boli predstavitelia mesta a tiež mnoho chorých na vozíčkoch najprv zotrval v tichom rozjímaní a potom predniesol modlitbu. Po ceste sa pápež zastavil aj v sídle redakcie talianskeho denníka Il Messaggero, ktorý vychádza už od roku 1878.

V plnom znení prinášame text modlitby Svätého Otca Františka, ktorú predniesol pred mariánskym stĺpom na Španielskom námestí v Ríme.

Modlitba k Nepoškvrnenej

Nepoškvrnená Matka,

v deň tvojho sviatku, tak milého kresťanskému ľudu, prichádzam ti vzdať úctu v srdci Ríma. V duchu prinášam veriacich tejto cirkvi a všetkých, ktorí žijú v tomto meste, najmä chorých a tých, ktorí kvôli rozličným situáciám iba ťažko dokážu ísť ďalej. Predovšetkým Ti chceme poďakovať za materinskú starostlivosť, ktorou sprevádzaš naše cesty; mnohokrát počúvame so slzami v očiach príbehy tých, ktorí zakúsili tvoj príhovor a milosti, ktoré nám vyprosuješ u svojho Syna Ježiša!

Myslím aj na jednu stálu milosť, ktorú preukazuješ obyvateľom Ríma, že trpezlivo čelia ťažkostiam každodenného života. Nuž preto ťa prosíme o silu nikdy sa nevzdať, ale naopak denne každý svojím dielom prispievať k zlepšeniu, aby starostlivosť každého z nás skrášľovala Rím a všetkým sa tu lepšie žilo, aby dobre konaná povinnosť zaistila práva všetkých. A mysliac na spoločné dobro tohto mesta ťa prosíme za tých, čo zastávajú zodpovedné miesta: vypros im múdrosť, prezieravosť, ducha služby a spolupráce.

Svätá Panna,

osobitným spôsobom ti chcem zveriť kňazov tejto diecézy, farárov, kaplánov, staručkých kňazov, ktorí so srdcom pastierov aj naďalej pracujú v službe Božiemu ľudu, mnohých študujúcich kňazov zo všetkých kútov sveta, ktorí spolupracujú vo farnostiach. Každému z nich u teba vyprosujem vrúcnu radosť z evanjelizovania a dar byť otcami, blízkymi ľuďom a milosrdnými.

Tebe, Žene plne zasvätenej Bohu, zverujem zasvätené ženy v rehoľnom i svetskom živote, ktorých je v Ríme vďaka Bohu toľko, ako v žiadnom inom meste sveta, a vytvárajú nádhernú mozaiku národností a kultúr. Im vyprosujem radosť byť, tak ako ty, manželkami a matkami, plodnými v modlitbe, v láske a v spolucítení.

Ježišova Matka,

posledná vec, o ktorú Ťa prosím v tomto adventnom čase, mysliac na dni, kedy ste spolu s Jozefom túžobne očakávali blížiace sa narodenie vášho dieťaťa a plní starostí, keď ste pri sčítaní ľudu aj vy museli opustiť svoju dedinu Nazaret a ísť do Betlehema... Ty vieš, čo znamená nosiť v lone dieťa a pocítiť okolo seba ľahostajnosť, odmietnutie či pohŕdanie. Preto ťa prosím, buď nablízku rodinám, ktoré dnes v Ríme, Taliansku a na celom svete prežívajú podobné situácie, aby neboli ponechané samy na seba, ale dbalo sa o ich práva, ľudské práva, ktoré majú prednosť pred každou, hoci aj oprávnenou požiadavkou.

Nepoškvrnená Mária,

zornica nádeje na horizonte ľudstva, bdej nad týmto mestom, nad domácnosťami, školami, úradmi, obchodmi, podnikmi, nemocnicami, väznicami; nech na nijakom mieste nechýba to, čo je Rímu najvzácnejšie a čo uchováva pre celý svet, Ježišov testament: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 13,34).

Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia VR / Andrej Klapka)

Mariánska pobožnosť - záznam
08 decembra 2018, 19:52