Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Svätý Otec poďakoval členom záchranných a bezpečnostných zložiek

V sobotu 22. decembra dopoludnia sa okolie Vatikánu hemžilo uniformami. Na predvianočné stretnutie s pápežom Františkom prišli príslušníci talianskych zborov s poslaním chrániť bezpečnosť obyvateľstva, ako aj dobrovoľníci a členovia organizácií zapojených do siete pomoci.

Aulu Pavla VI. zaplnili aj so svojimi rodinami členovia Národnej služby civilnej obrany, Hasičský zbor, Polícia a Ozbrojené sily, zástupcovia miestnych, regionálnych a štátnych inštitúcií a veľký počet dobrovoľníkov. Rovnako boli prítomní aj viacerí ľudia, ktorí boli zachránení z rôznych nešťastí, a to práve zásluhou záchranných a bezpečnostných zborov.

Pápež František v srdečnej atmosfére spolu s poďakovaním prítomným za ich službu v prospech spoločného dobra a blahoprianím k Vianociam ich rodinám, pripomenul záchranárov, ktorí obetovali životy pre druhých, ako aj samotné obete nešťastí.

„Pri tejto peknej príležitosti, naplnenej radosťou z blízkosti Vianočných sviatkov, naše myšlienky a naša modlitba nemôžu pozabudnúť na osoby, ktoré sa v tomto roku stali obeťami kalamitných fenoménov, rovnako ako cítime túžbu pripomenúť tých záchranárov, ktorí – aj v poslednej dobe – obetovali vlastný život, aby zachránili iných.“

-jb-

22 decembra 2018, 17:52