Vatican News
2018.12.27 Retiring Director of L'Osservatore Romano Prof. Giovanni Maria Vian 2018.12.27 Retiring Director of L'Osservatore Romano Prof. Giovanni Maria Vian 

Pápež vyslovil uznanie Giovannimu M. Vianovi za vedenie L'Osservatore Romano

Pápež František ďakovným listom ocenil prácu doterajšieho šéfredaktora vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano prof. Giovanniho Mariu Viana. Vysoko vyzdvihol jeho lásku a nasadenie, s akým plnil významnú úlohu počas viac ako desiatich rokov.

Do vedenia denníka so 158-ročnou tradíciou  Svätý Otec v polovici decembra vymenoval Andreu Mondu a Giovannimu Mariovi Vianovi udelil titul emeritného riaditeľa. V ďakovnom liste zaslanom pred Vianocami Svätý Otec František osobitným spôsobom ocenil u 66-ročného talianskeho žurnalistu, cirkevného historika a profesora patristickej filológie jeho „kvalifikovanú profesionalitu, opierajúcu sa o príkladnú vernosť Magistériu a dôsledný kresťanský život“.

Pápež František v liste ďakuje prof. Vianovi aj za jeho spoluprácu a disponibilitu v rámci uskutočňovania reforiem, ktoré ako pápež zaviedol a ktoré sa týkajú osobitne oblasti komunikácie. „Mám voči Vám skutočné uznanie za vernosť v podávaní slova pápeža,“ píše Svätý Otec.

Giovanni Maria Vian podľa jeho slov „platne prispel k zvýšeniu kvality informovania a poskytnutiu širokého priestoru tým hlasom, ktoré si zasluhujú pozorné vypočutie v cirkevnom spoločenstve“.

Spolu s udelením apoštolského požehnania a vianočnými a novoročnými žičeniami do osobného a rodinného života pápež František uisťuje emeritného riaditeľa, že ďalej počíta s jeho podporou modlitbou i radou.

Denník L´Osservatore Romano zveril Giovannimu Mariovi Vianovi v roku 2007 pápež Benedikt XVI.

-jb-

27 decembra 2018, 18:09