Hľadaj

Vatican News
2018.12.13 Credenziali Ambasciatori 2018.12.13 Credenziali Ambasciatori  (Vatican Media)

Pápež prijal 10 nových veľvyslancov: Mier a integrálny rozvoj sú spojené

Pápež František vo štvrtok 13. decembra prijal poverovacie listiny z rúk nových veľvyslancov desiatich krajín: Švajčiarska, Malty, Bahám, Kapverd, Estónska, Islandu, Turkmenistanu, Grenady, Kataru a Gambie. Zaželal im, aby svojou službou napomohli dvom vzájomne prepojeným cieľom: mieru vo svete a integrálnemu ľudskému rozvoju.

Pápež František pripomenul tohtoročné sté výročie konca Prvej svetovej vojny, pričom vyjadril nádej, že ľudstvo sa z oboch svetových konfliktov poučí, že jediným účinným riešením sporov je trpezlivý dialóg a vyjednávanie. Ozbrojené konflikty sú zbytočné, povedal Svätý Otec.

Garantovať pokoj a podporovať integrálny ľudský rozvoj

„Je mojou nádejou, podporovanou modlitbou, že misia, ktorú ste teraz prijali v službe vašich príslušných národov, prispeje ku vznešenému cieľu «upevniť mier medzi ľuďmi v spravodlivosti a láske a pripraviť prostriedky na jeho dosiahnutie» (Gaudium et spes, 77).

Pápež poukázal aj na 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie OSN o ľudských právach:

„Tento základný dokument aj naďalej usmerňuje úsilie medzinárodnej diplomacie o garantovanie pokoja vo svete a podporovanie integrálneho rozvoja každého jednotlivca a všetkých národov. Tieto dva ciele sú totiž neoddeliteľné.“

Rešpektovať ľudskú dôstojnosť, dodržiavať ľudské práva

Vlády a národy majú rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva pri čelení závažným situáciám , zdôraznil pápež:

„Je nevyhnutné, aby rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv inšpirovalo a riadilo každé úsilie čeliť závažným situáciám vojny a ozbrojených konfliktov, sužujúcej chudoby, diskriminácie a nerovnosti, ktoré postihujú náš svet a ktoré v posledných rokoch prispeli k súčasnej kríze masovej migrácie. Žiadne účinné humanitárne riešenie tohto naliehavého problému nemôže ignorovať našu morálnu zodpovednosť, s náležitým zreteľom na všeobecné dobro, za prijímanie, ochraňovanie, podporovanie a integrovanie tých, ktorí klopú na naše dvere pri hľadaní bezpečnej budúcnosti pre nich samých i pre ich deti (porov. Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 2018, 4).

-zk-

13 decembra 2018, 15:37