Vatican News
2018.11.30 Centro Sardegna Solidale 2018.11.30 Centro Sardegna Solidale  (Vatican Media)

Pápež ocenil vzor solidárneho dobrovoľníctva zo Sardínie

„Prispievate k ľudskej a kresťanskej tvári našej spoločnosti“ – ocenil pápež František dobrovoľnícke združenie Solidárna Sardínia, ktorého zástupcov prijal na osobitnej audiencii v piatok 30. novembra spolu s cirkevnými a občianskymi predstaviteľmi talianskeho ostrovného regiónu.

Dobrovoľnícka organizácia Sardegna Solidale si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku. Zahŕňa takmer dvetisíc dobrovoľníckych združení Sardínie s celkovo 40-tisíc dobrovoľníkmi, pôsobiacimi na rôznych poliach.

Svätý Otec vyzdvihol, že aj napriek veľkosti potrieb samotnej Sardínie, organizácia okrem služby v domovine poskytuje pomoc aj viacerým chudobným krajinám sveta a „otvorila tak obzor svojej solidarity“. Pápež František siedmim stovkám prítomných dobrovoľníkov okrem iného povedal:

„Je to láska Boha, ktorá nám dáva vždy rozpoznať v druhom blížneho, brata či sestru, ktorých treba milovať. A toto si vyžaduje osobné a dobrovoľné nasadenie, pre ktoré verejné inštitúcie môžu a majú vytvárať všeobecné priaznivé podmienky. Vďaka tejto evanjeliovej „miazge“ si pomoc udržiava svoju dimenziu ľudskosti a nestáva sa odosobnenou. Práve preto vy dobrovoľníci nevykonávate akési suplovanie v sociálnej sieti, ale prispievate k dávaniu ľudskej a kresťanskej tváre našej spoločnosti.“

„Rozhodnutie sa pre službu solidárneho dobrovoľníctva robí človeka slobodným a otvoreným pre potreby druhých, pre požiadavky spravodlivosti, pre obranu života, starostlivosť o stvorenstvo, s citlivosťou a zvláštnou pozornosťou voči chorým a predovšetkým voči seniorom, ktorí sú pokladom  múdrosti!“

„Dnes je veľká potreba svedkov dobroty, nehy a nezištnej lásky. Potrebujeme húževnatých ľudí, ktorí sa k ťažkostiam vedia postaviť v duchu jednoty a vždy a vo všetkom majú za základ konečný cieľ, čiže službu blížnemu.“

-zk-

01 decembra 2018, 12:01