Vatican News
2018.12.20 Ragazzi Azione Cattolica 2018.12.20 Ragazzi Azione Cattolica  (Vatican Media)

Mladých z Katolíckej akcie Svätý Otec vyzval k misii medzi rovesníkmi

Byť „veľkodušnými riečišťami dobroty a prijímania, pre budovanie bratskejšieho, solidárnejšieho a kresťanskejšieho sveta“ – k tomuto vyzval pápež František mladých členov talianskej Katolíckej akcie, ktorých dnes spolu s vedením organizácie a jej formátormi prijal na osobitnej audiencii.

Mladí v Katolíckej akcii sa tento rok vo svojej formácii zameriavajú na biblickú tému stretnutia Ježiša s Martou a Máriou v Betánii. Svätý Otec im v tejto súvislosti pripomenul ich „povolanie byť Ježišovými priateľmi, poznávať ho čoraz viac a dennodenne sa s ním stretávať v modlitbe“, aby mohli „byť jeho misionármi“. Asi 60-člennej skupine predstavil toto misionárske poslanie nasledovne:

„Ide o odovzdávanie krásnej zvesti, posolstva spásy vašim rovesníkom a aj dospelým. A aké je to posolstvo? – Že všetci sme milovaní Pánom: toto je tá pravá a veľká dobrá novina, ktorú dal Boh svetu, tým, že jeho Syn Ježiš prišiel doprostred nás. My všetci sme milovaní Pánom. On nás miluje! Všetkých spolu a každého osobitne, je to niečo krásne.“

Mladí z talianskej Katolíckej akcie sa angažujú každý rok v určitej charitatívnej činnosti. Svätý Otec veľmi ocenil voľbu ich tohtoročnej témy, ktorá sa týka práva na jedlo a dôstojnosti tých, čo obrábajú zem. Mladí priniesli so sebou aj dar pre chudobných, o ktorých sa stará Úrad apoštolskej charity – predmety osobnej hygieny.

Pápež mladých povzbudil, aby venovali pozornosť najmä svojim trpiacim a osamelým rovesníkom:

„Drahí mladí, na Vianoce sa Ježiš opäť chce narodiť vo vás, vo vašom srdci, aby vám daroval pravú radosť, ktorú vám nik nebude môcť vziať. A vy ponúknite túto radosť ďalším mladým, ktorí prežívajú situácie utrpenia a ťažké momenty. Osobitne tým, na ktorých badáte viac osamelosti či stopy zlého zaobchádzania. Buďte pre všetkých veľkodušnými riečišťami dobroty a prijatia, pre budovanie bratskejšieho, solidárnejšieho a kresťanskejšieho sveta.“

-zk-

20 decembra 2018, 14:28