Vatican News
2018.12.01 Conferenza sulla droga 2018.12.01 Conferenza sulla droga  (Vatican Media)

Proti drogám a závislostiam treba humanizmus inšpirovaný Evanjeliom

Odpoveď na šíriaci sa problém drogových a iných závislostí si žiada dať človeka do centra záujmu spoločnosti v duchu humanizmu založeného na Evanjeliu milosrdenstva. S touto výzvou sa obrátil pápež František na účastníkov medzinárodnej konferencie vo Vatikáne o drogách a závislostiach, ktorých prijal v sobotu 1. decembra na osobitnej audiencii.

Stretnutie so Svätým Otcom bolo vyvrcholením trojdňovej konferencie vo Vatikáne s názvom: „Drogy a závislosti – prekážka pre integrálny ľudský rozvoj“, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj. Približne 450 odborníkom zo 65 krajín sveta pápež na margo koreňa závislostí povedal:  

„Celej komunite v jej celku kladú naliehavé otázky spoločensko-kultúrne dynamizmy a patologické formy prameniace zo sekularizovanej kultúrnej klímy poznačenej kapitalizmom

 konzumu, sebestačnosťou, strácaním hodnôt, existenciálnym prázdnom, neistotou väzieb a vzťahov.“

Vzrast závislostí v súvislosti s používaním internetu

Ako uviedol Svätý Otec, všetci máme bojovať proti drogovému priemyslu a osobitnú povinnosť v tomto smere majú vlády krajín. Petrov nástupca zároveň upozornil aj na rastúce závislosti v súvislosti s používaním internetu:

„Všetci sme povolaní postaviť sa produkcii, spracovávaniu a distribúcii drog vo svete. Povinnosťou a úlohou vlád je s odvahou čeliť tomuto boju proti obchodníkom so smrťou. Obchodníci so smrťou – nemajte strach takto ich kvalifikovať. Prostredím čoraz rizikovejším sa javí virtuálny priestor: na niektorých internetových stránkach sú mladí ľudia, a nielen oni, vábení a vťahovaní do otroctva, z ktorého je ťažké sa oslobodiť a ktoré vedie k strate zmyslu života a niekedy aj života samotného.“

Humanizmus vychádzajúci z Evanjelia milosrdenstva

Odpoveďou Cirkvi na šíriace sa závislosti je postaviť do centra záujmu spoločnosti  dobro človeka inšpirované „Evanjeliom milosrdenstva“:

„Tvárou v tvár tomuto znepokojujúcemu scenáru Cirkev cíti ako urgentnú potrebu nastoliť  v súčasnom svete istú formu humanizmu, ktorý by znovu priniesol do centra sociálno-ekonomicko-kultúrneho diskurzu ľudskú osobu; humanizmus, ktorý má ako základ «Evanjelium milosrdenstva».“

Podľa slov Svätého Otca, „na to, aby sme zvíťazili nad závislosťami, je potrebné synergické úsilie“ zahŕňajúce rozličné iniciatívy prítomné na danom území v oblasti podpory zdravia, rodín, a osobitne výchovy a vzdelávania.

Odkazy z konferencie očami účastníkov zo Slovenska

Hlavné odkazy medzinárodnej konferencie Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá nadviazalo na predchádzajúce podujatia niekdajšej Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve priblížili pre Vatikánsky rozhlas účastníci konferencie zo Slovenska. Manželia Andrej a Viera Hrádockí sú profesiou lekári, rovnako ako jezuitský páter Ján Ďačok, ktorý prednáša na Pápežskej Gregorovej univerzite.

Konferencia očami slovenských účastníkov (5 min.)

-zk, jb-

01 decembra 2018, 13:22