Hľadaj

Vatican News
2018.12.17  Papa Francesco- Delegazione della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte 2018.12.17 Papa Francesco- Delegazione della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte 

Pápež František opätovne vyzval k medzinárodnému zrušeniu trestu smrti

Pápež dnes prijal vo Vatikáne delegáciu Medzinárodnej komisie proti trestu smrti. Poďakoval všetkým jej členom za vykonanú prácu v záujme všeobecného zrušenia tejto krutej formy trestu. Každý život je posvätný a ľudská dôstojnosť musí byť zachovaná bez výnimky, zdôraznil pápež František.

Delegácii Medzinárodnej komisie proti trestu smrti sa pápež prihovoril v španielčine. Zdôraznil, že Katechizmus Katolíckej cirkvi odmieta trest, ktorý vážne poškodzuje ľudskú dôstojnosť, trest v rozpore so samotným Evanjeliom, pretože to znamená potlačenie života vždy posvätného v očiach Stvoriteľa a ktorého pravým sudcom a garantom je jedine Boh.

Ako uviedol Svätý Otec, nové znenie Katechizmu Katolíckej cirkvi obsahuje tiež prevzatie zodpovednosti za minulosť a rozpoznanie, že prijatie tejto formy trestu bolo dôsledkom vtedajšieho myslenia, viac súdnického než kresťanského, ktoré stálo za uplatňovaním zákonov s chýbajúcou ľudskosťou a milosrdenstvom.

Pápež František žiada, aby všetky štáty mohli prijať odklad až zrušenie tejto krutej formy trestu, a to napriek zložitým politickým procesom. Zároveň veľmi dôrazne odmieta akékoľvek mimosúdne, hromadné či svojvoľné popravy, ktoré sú žiaľ stále sa  opakujúcim fenoménom. Priestor dáva tiež téme oprávnenej sebaobrany, ktorá každopádne musí byť primeraná.

Vo svojom prejave pápež napokon žiada o spravodlivosť, ktorá je, ako obrazne hovorí, „nielen otcovská, ale aj materská“. Vzájomná starostlivosť vlastná láske sa má prejavovať vo všetkých činnostiach, ktoré sa snažia vybudovať lepší svet, zdôrazňuje pápež. Láska k spoločnosti a nasadenie sa pre spoločné dobro podľa zákona sú vynikajúcou formou lásky, ktorá sa týka nielen vzťahov medzi jednotlivcami, ale aj vzťahov v širšom meradle, ako sú sociálne, ekonomické a politické.

-mh, jb-

17 decembra 2018, 19:41