Vatican News
2018.11.05 AveMaria Tv2000 Marco Pozza 2018.11.05 AveMaria Tv2000 Marco Pozza  

V televíznom cykle Ave Maria pápež František spomína mariánsku úctu moslimov

V televíznom cykle „Ave Maria“ talianskej katolíckej televízie TV 2000 Svätý Otec František hovorí aj o mariánskej úcte moslimov. V rozhovore s väzenským kaplánom z Padovy Marcom Pozzom sa vyjadruje k otázke mariánskych zjavení a správnemu zameraniu mariánskej úcty.

„Existujú preháňania týkajúce sa zjavení, Cirkev je vždy veľmi opatrná,“ hovorí pápež František v najnovšom pokračovaní cyklu, vysielanom 11. decembra. „Viera je zakorenená v Evanjeliu, v Zjavení, v Tradícii Zjavenia,“ vysvetľuje Svätý Otec. Problém so zjaveniami je podľa jeho slov „vtedy, keď vizionári alebo tí, čo šíria zjavenia hovoria: Mária je takáto.“

Pápež František v tejto súvislosti upozorňuje: „Mária ukazuje na Ježiša, ale ak zostaneš pozerať na Máriin prst a nie na Ježiša, nekonáš podľa Máriinho srdca.“

Komentujúc Máriinu modlitbu Magnifikat Svätý Otec hovorí: „Mária chváli Boha, a my kresťania neraz zabúdame na modlitbu chvály a na modlitbu adorácie.“

Pápež sa vyjadruje aj k úcte, ktorú voči Márii prechovávajú moslimovia: „Hovoril mi jeden biskup z africkej krajiny, kde kresťania žijú s moslimami v pokoji, že v Jubilejnom roku bol po  celý deň rad na vstup do katedrály. Niektorí po vstupe išli k spovedniciam, iní sa pustili do modlitby, ale väčšina išla dopredu k oltáru Madony, a to boli moslimovia. Keď sa ich biskup opýtal, prečo tam prichádzajú, odpovedali: „Jubileum je aj pre nás.“ Išli k Madone, lebo Mária je blízka moslimskému ľudu.“

-jb-

11 decembra 2018, 17:27