Hľadaj

Vatican News
2018.12.12 Udienza Generale 2018.12.12 Udienza Generale  (Vatican Media)

Pri generálnej audiencii Svätý Otec zveril rodiny Guadalupskej Panne Márii

V stredu 12. decembra Svätý Otec pri generálnej audiencii pokračoval v novom cykle katechéz venovanom Modlitbe Pána. V druhom pokračovaní sa zameral na jej prosebný aspekt. Ako príklad uviedol postoj dôvery slepca Bartimeja, ktorý neváhal zakričať Ježišovi svoju naliehavú prosbu. „Mať vieru znamená byť navyknutým volať“, povedal pápež František. Pripomenul aj liturgickú spomienku Panny Márie Guadalupskej.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri audiencii v Aule Pavla VI. zazneli na úvod Ježišove slová z Lukášovho evanjelia o tom, ako treba prednášať Bohu prosby s vytrvalosťou: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“

V katechéze Svätý Otec charakterizoval modlitbu Otčenáš ako „smelú“. Je taká, „pretože keby ju nebol odporučil Ježiš, pravdepodobne nikto z nás – dokonca ani nikto z tých najslávnejších teológov – by sa neodvážil modliť k Bohu takýmto spôsobom“, povedal pápež František. Zdôraznil, že práve Ježiš nás učí oslovovať Boha jednoducho „Otče“, „so všetkou jednoduchosťou, tak ako sa deti obracajú na svojho otca. A toto slovo „Otec“ vyjadruje dôvernosť a synovskú dôveru.“

Modlitba Otčenáš je zakorenená v konkrétnej realite človeka,

pripomenul Svätý Otec: „Ježiš nás učí, že modlitba sa  v ľudskom živote nezačína vtedy, keď je žalúdok plný – ale nachádza si miesto všade tam, kde je prítomný človek, akýkoľvek človek, ktorý má hlad, ktorý plače, ktorý bojuje, ktorý trpí a kladie si otázku „prečo“. Našou prvou modlitbou bol v istom zmysle detský plač, ktorý sprevádzal prvý nádych. V tom plači novorodenca bol ohlásený osud celého nášho života: náš neustály hlad, náš neustály smäd, naše hľadanie šťastia.“

„Mať vieru ... znamená byť navyknutým volať,“ uviedol pápež František a za vzor tohto postoja dal evanjeliovú postavu slepca Bartimeja (Mk 10,46-52), ktorý si od Ježiša svojou „svätou neodbytnosťou“ vyprosil dar zázračného uzdravenia.

„Boh je Otcom, ktorý má s nami nesmierny súcit a chce, aby sa mu jeho deti prihovárali bez strachu, priamo: „Otče“. Alebo v ťažkostiach: „Pane, čo si mi to len urobil?“ Priamo. Preto mu môžeme povedať všetko, aj tie veci, ktoré v našom živote zostávajú zdeformované a nepochopiteľné. A sľúbil nám, že s nami bude navždy, až do posledného z dní, ktoré prežijeme na tejto zemi. Modlime sa Otčenáš začínajúc takto, jednoducho: „Otče“ alebo „Otecko“. A on nám rozumie a veľmi nás miluje.“

V záverečných pozdravoch jednotlivým jazykovým skupinám Svätý Otec pripomenul aj dnešnú liturgickú spomienku Panny Márie Guadalupskej. Vo Vatikánskej bazilike už tradične za účasti zástupcov latinskoamerických národov pápež František v tento deň slávi svätú omšu ku cti Panny Márie. V časti venovanej poľským pútnikom to vyjadril týmito slovami:

„Zverujem Guadalupskej Panne Márii, ktorej spomienku dnes slávime, všetkých vás tu prítomných, vaše rodiny a osobitne tie, ktoré očakávajú narodenie dieťaťa. Svätý Ján Pavol II. zveril do jej materinskej ochrany život a nevinnosť detí, predovšetkým tých, ktoré sú v ohrození, že sa nenarodia. Je vidieť, že Panna Mária Guadalupská je v požehnanom stave: očakáva Spasiteľa. Na jej orodovanie, v tomto čase Adventu, vyprosujme si dar potomstva pre rodiny bez detí, úctu k počatému životu a otvorenosť sŕdc pre hodnoty Evanjelia.“

Večer o 18. hodine Svätý Otec v Bazilike sv. Petra spolu so zástupcami latinskoamerických národov slávnostnú omšu zo spomienky Guadalupskej Panny Márie. V homílii sa zameral na Máriin chválospev Magnifikat a Matku Božiu predstavil ako prvú „učiteľku evanjelia“, ktorá nám pripomína prisľúbenia dané našim otcom a pozýva nás ospevovať Pánovo milosrdenstvo. Mária je tá, ktorá neustále „kráča“ a ktorá „spieva“, uviedol Svätý Otec. Tieto dve činnosti, kráčať a spievať, si zvolil za kľúčové slová svojej homílie.

-jb-

12 decembra 2018, 20:06