Hľadaj

Vatican News

Apoštolát modlitby v decembri: Nájsť správnu reč odovzdávania viery

Pápež František v mesiaci december vyzýva veriacich modliť sa za to, aby sa viera odovzdávala prostredníctvom zrozumiteľného jazyka prispôsobeného dnešku.

V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine vyzýva:

„Kto sa chce podeliť so svojou vierou slovami, musí veľa počúvať. Napodobňujme štýl Ježiša, ktorý sa prispôsoboval ľuďom, ktorých mal pred sebou, aby ich priblížil k Božej láske.

Modlime sa, aby tí, čo sa venujú službe odovzdávania viery našli vhodný jazyk pre dnešnú dobu dialógom s kultúrami, dialógom s ľudskými srdcami a predovšetkým mnohým počúvaním.“

Stručné znenie evanjelizačného úmyslu Svätého Otca na december 2018 znie: „Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.“

Úmysel slovenských biskupov: „Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.“

-jb-

07 decembra 2018, 12:10