Hľadaj

Vatican News
2018.12.08 Angelus 2018.12.08 Angelus  (Vatican Media)

Anjel Pána na slávnosť Nepoškvrnenej: „Hľa tu som“ je protiliek na egoizmus

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána vo Vatikáne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2018.

Drahí bratia a sestry, pekný sviatočný deň!

Božie slovo nám dnes predstavuje možnosť voľby. V prvom čítaní vidíme človeka, ktorý na začiatku dejín hovorí Bohu nie. V Evanjeliu vystupuje Mária, ktorá pri zvestovaní dáva Bohu svoje áno. V oboch čítaniach Boh hľadá človeka. V prvom prípade ide k Adamovi, ktorý zhrešil, a pýta sa ho: „Kde si?“ (Gn 3,9); ten mu odpovedá: „Skryl som sa“ (v. 10). V druhom prípade Boh prichádza k Márii, ktorá je bez hriechu, a tá mu odpovedá: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1,38). „Hľa, tu som“ je v protiklade so „skryl som sa“. „Hľa, tu som“ je otvorením sa pre Boha, zatiaľ čo hriech človeka uzatvára, izoluje, necháva ho samého so sebou.

„Hľa, tu som“ je kľúčovým slovom v živote človeka. Znamená prechod z horizontálnej perspektívy života, zameranej len na seba a vlastné potreby, ku tej vertikálnej, s rozletom smerom k Bohu. „Hľa, tu som“ znamená byť k dispozícii Pánovi, je to liečba na egoizmus, protiliek na nenaplnený život, ktorému stále niečo chýba. „Hľa, tu som“ je prostriedok proti zostarnutiu hriechom, terapia pomáhajúca zostať mladými vo vnútri.

Hľa, tu som“ je prejav viery, že Boh znamená viac ako moje vlastné ja; je to voľba vsadiť na Pána a podvoliť sa jeho prekvapeniam. Preto povedať „Hľa, tu som“ je tá najväčšia chvála, ktorú mu môžeme ponúknuť. Prečo teda nezačínať dni takýmto spôsobom, so slovami „Hľa, tu som, Pane“? Bolo by skutočne krásne každé ráno povedať: „Hľa, tu som, Pane, nech sa dnes vo mne splní tvoja vôľa“. Recitujeme to v modlitbe Anjel Pána, ale môžeme to zopakovať už teraz, spoločne: Hľa, tu som, Pane, nech sa dnes vo mne splní tvoja vôľa!

Mária dodáva: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Nehovorí: „nech je podľa môjho “, ale „podľa teba“. Nekladie Bohu medze. Neuvažuje v zmysle „venujem mu trochu času, rýchlo to spravím a potom si budem robiť, čo chcem“. Nie, Mária nemiluje Pána len vtedy, keď sa jej to hodí, kedy-tedy. Mária žije v dôvere v Boha vo všetkom a pre všetko. V tom tkvie tajomstvo života. Všetko môže ten, kto dôveruje Bohu vo všetkom. Pán ale, drahí bratia a sestry, trpí, keď mu odpovedáme ako Adam: „Mám strach a skryl som sa“.

Boh je Otcom, tým najcitlivejším z otcov, a túži po tom, aby mu jeho deti dôverovali. Koľkokrát ho však podozrievame, podozrievame Boha! Myslíme si, že by nám mohol zoslať skúšku, zbaviť nás slobody, opustiť nás. To je však veľký podvod, prapôvodné pokušenie, pokušenie od diabla: podsúvať človeku nedôveru v Boha. Mária nad týmto prvotným pokušením víťazí svojím „Hľa, tu som“. Dnes sa pozeráme na krásu Panny Márie, ktorá sa zrodila a žila bez hriechu, neustále oddaná a priezračná voči Bohu.

Tým sa ale nechce povedať, že jej život bol ľahký. Byť s Bohom neznamená magické vyriešenie problémov. Pripomína nám to koniec dnešného evanjeliového čítania: „Anjel potom od nej odišiel“ (v. 38). Odišiel je silný výraz. Anjel necháva Pannu Máriu v priam neľahkej situácii. Ona síce vedela, akým nezvyčajným spôsobom sa má stať Božou matkou – anjel jej to povedal –, lenže anjel to nevysvetlil ostatným, iba jej. A problémy nedali na seba dlho čakať: pomyslime na situáciu, ktorú zákon nedovoľoval, na trápenie sa sv. Jozefa, na zmenené životné plány, na myšlienky, čo povedia ľudia... Mária však zoči-voči problémom dôveruje Bohu. Anjel od nej síce odišiel, ale ona verí, že s ňou, v nej, zostáva Boh. A dôveruje. Dôveruje Bohu. Je si istá, že s Pánom, hoc aj neočakávaným spôsobom, všetko dobre dopadne. Toto je múdry prístup: nežiť v podmienenosti problémami – keď skončí jeden, príde ďalší! – ale dôverovať v Boha a zveriť mu každý deň: „Hľa, tu som!“

„Hľa, tu som“ – to sú správne slová. „Hľa, tu som“ – to je modlitba. Prosme Nepoškvrnenú o milosť takto žiť.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

Zostrih z poludňajšieho stretnutia (1 min.)
08 decembra 2018, 18:12