Vatican News
Pápež František si uctil hroby detí Pápež František si uctil hroby detí  (ANSA)

Svätý Otec slávil omšu na cintoríne Laurentino: Tri dimenzie života

Svätý Otec František slávil 2. novembra Pamiatku zosnulých svätou omšou na rímskom cintoríne Laurentino za účasti veriacich. Pred ňou sa pomodlil na pietnom mieste osobitne vyhradenom pre hroby nenarodené deti. V homílie pápež poukázal na cintorín ako miesto s troma dimenziami života: pamäťou minulosti, nádejou budúcnosti a svetlom na cestu prítomnosti.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

„Pamäť je to, čo robí národ silným, pretože sa cíti zakorenený“, povedal pápež František v homílii. Liturgia Pamiatky zosnulých je podľa jeho slov zrozumiteľná každému: „Liturgia dnešného dňa je realistická a konkrétna. Stavia nás do rámca troch dimenzií života. Dimenzií, ktorým rozumejú aj deti: minulosť, budúcnosť a prítomnosť.“

„Táto spomienka nám dáva pochopiť, že nie sme sami,

sme ľud, národ, ktorý má dejiny, ktorý má minulosť, ktorý má život. (...) Nie je ľahké spomínať. Neraz je nám únavné vrátiť sa dozadu a uvažovať, čo sa udialo v mojom živote, v mojej rodine, v mojom národe... Ale dnes je deň spomienky, deň pamäti, ktorá nás privádza ku koreňom: k mojim koreňom, ku koreňom môjho národa.“

Okrem rozmeru minulosti je tu rozmer budúcnosti, pokračoval Svätý Otec: „Pamäť a nádej. Nádej, že sa stretneme, nádej, že prídeme tam, kde je láska, ktorá nás stvorila. Tam, kde je láska, ktorá nás očakáva. Láska Otca.“

Svätý Otec si pre liturgiu zvolil evanjeliové čítanie z Matúšovej 5. kapitoly. Na jeho základe poukázal na posledný z troch rozmerov, ktorý predstavuje cestu, po ktorej kráčame v prítomnosti. Na nej potrebujeme svetlá, aby sme nezblúdili, a tými svetlami sú práve Ježišove blahoslavenstvá:

„Tieto blahoslavenstvá – miernosť, chudoba v duchu, spravodlivosť, milosrdenstvo, čistota srdca – sú svetlami, ktoré nás sprevádzajú, aby sme si nezmýlili cestu: toto je naša prítomnosť.“

„Na tomto cintoríne sú tie tri dimenzie života. Pamäť – môžeme ju tu vidieť. Nádej – tú budeme sláviť teraz vo viere, nie vo videní. A svetlá, ktorými sa riadime na ceste, aby sme nezablúdili, tie sme počuli v evanjeliu, sú to Blahoslavenstvá.“

Na záver pápež pozval všetkých vyprosovať si od Pána tri dary: „milosť nikdy nestratiť pamäť a nikdy ju neskrývať – pamäť osobnú, rodinnú i národnú“. Vyprosoval tiež milosť nádeje ako „Boží dar umožňujúci dúfať, hľadieť na horizont a nezostať uzavretými s múrom pred sebou“. A napokon dar „porozumieť, ktoré sú to svetlá, ktoré nás sprevádzajú na ceste, aby sme nepoblúdili a  prišli tak do cieľa, kde nás očakávajú z veľkou láskou.“

S pápežom Františkom koncelebroval jeho vikár pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis, pomocný biskup pre južnú časť Ríma Mons. Paolo Lojudice, kaplán cintorína Laurentino a kňazi z okolia.

Pápež František na cintoríne Laurentino (1 min.)

Po návrate do Vatikánu sa Svätý Otec v krypte baziliky v tichosti pomodlil za svojich zosnulých predchodcov na Petrovom stolci.  

V sobotu 3. novembra bude o 11.30 pri Oltári katedry predsedať svätej omši za zosnulých kardinálov a biskupov, ktorých si Pán povolal do večnosti v priebehu posledného roka. Patrí medzi nich aj Mons. Dominik Kaľata SJ, ktorý zomrel 24. 8. 2018 v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji vo veku 93 rokov.

V deň liturgickej Spomienky na všetkých verných zosnulých Svätý Otec komunikoval aj cez sociálnu sieť. Na Twitteri zanechal odkaz: „Ježiš vzal smrti posledné slovo. Kto v neho verí, bude premenený milosrdnou láskou Otca pre večný a blažený život.“

02 novembra 2018, 19:53